Celem powyższego badania jest promowanie przestrzegania przepisów podatkowych poprzez zastosowanie eksperymentalnych, nisko-kosztowych metod przy wykorzystaniu istniejących systemów i środków oraz bez potrzeby tworzenia nowego prawodawstwa. Metodą zastosowaną w badaniu było wysłanie listów o zróżnicowanej treści do podatników, którzy nie zapłacili należnego podatku dochodowego za rok 2014.

Jak wynika z zaprezentowanych przez zespół Banku Światowego wstępnych rezultatów, powyższy eksperyment wykazał, że największą skłonność do zapłacenia podatku wykazali podatnicy, którzy otrzymali list nieformalny z elementami ekonomii behawioralnej, odwołujący się do norm społecznych, charakteryzujący się prostotą, jasnością, personalizacją wiadomości oraz w tonie łagodnym. W tej grupie kontrolnej zaobserwowano aż czterokrotny wzrost odsetka osób płacących podatek w porównaniu z grupą w stosunku do, której nie wysłano żadnej korespondencji i kwotowy wzrost spłaty zadłużenia aż o 8 proc. Dużą skuteczność zaobserwowano także w przypadku tradycyjnego upomnienia, jakkolwiek prawdopodobieństwo zapłacenia podatku było w tym przypadku niższe niż dla listu nieformalnego.

Biorąc pod uwagę pozytywne efekty badania, zarówno Bank Światowy jak i strona polska wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą i rozszerzeniem działania także na inne obszary (podatek VAT, CIT).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł