Stabilizująca reguła wydatkowa zastąpiła tymczasową tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową. Jej wprowadzenie oznacza, że w okresie dobrej koniunktury wydatki państwa mają rosnąć wolniej niż PKB, a w czasie spowolnienia gospodarczego szybciej.

Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych zgłosiła grupa posłów KP PO 12 czerwca 2015 r. 29 czerwca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych, która 8 lipca przyjęła sprawozdanie z poprawkami redakcyjnymi nie zmieniającymi zasadniczego celu zmian. Do trzeciego czytania projektu Izba przystąpi na kolejnym posiedzeniu.