Czy podnajem części mieszkania nabytego w drodze spadku spowoduje utratę ulgi mieszkaniowej na gruncie podatku od spadków i darowizn? Takie pytanie zadała fiskusowi podatniczka, która w 2011 r. odziedziczyła po zmarłej ciotce dwupokojowe mieszkanie. Podatniczka skorzystała z ulgi podatkowej w oparciu o art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. ulga na 110 m2). Teraz chce jednak jeden z pokoi wynająć. Sama będzie nadal zamieszkiwać w tym mieszkaniu. Nie chce jednak narażać się na utratę ulgi związanej z dziedziczeniem.

Sama podatniczka uważa, że częściowy wynajem lokalu nie wpływa na korzystanie z ulgi. Według podatniczki nie ma wymogu wyłącznego wykorzystywania lokalu na swoje potrzeby w całości.

Fiskus się zgodził. Fiskus przypomniał, że zasadniczy cel zwolnienia, które jest przedmiotem sprawy sprowadza się do tego, aby bliscy spadkodawcy lub darczyńcy nie ponosili obciążeń podatkowych z tytułu nabycia mieszkania lub domu, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem (nie są ich właścicielami) i będą zamieszkiwać w uzyskanym lokalu/domu przez 5 lat, będąc w nim zameldowanym na pobyt stały.

Dlatego w przypadku podnajmu jednego pokoju w lokalu, z tytułu nabycia, którego została zastosowana ulga mieszkaniowa, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podnajem ten nie spowoduje utraty prawa do ulgi mieszkaniowej. Jeżeli zatem podatniczka jest zameldowana w lokalu, zamieszkuje w nim i nadal będzie w nim zamieszkiwała (nie dokona wynajmu całości mieszkania), a także nie zbędzie go na rzecz innych osób przez okres 5 lat od dnia określonego analizowanym przepisem, nie utraci ona prawa do nabytej ulgi mieszkaniowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 czerwca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4515-25/15/MD, LEX nr 265551

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego