Urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe niewystraczająco kontrolowały firmy z kapitałem...
PAP
05.08.2015
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca roku, istnieje możliwość zmniejszenia podatku od...
Inny
05.08.2015
Skoro przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za wyświadczoną usługę na rachunek bankowy, a z ewidencji i...
Michał Malinowski
05.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoProwadzę jednoosobową działalność...
Artur Kowalski
05.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSp. z o.o. posiada środek trwały, który...
Tomasz Krywan
05.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoFirma z Norwegii złożyła zamówienie na...
Krzysztof Klimek
05.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoWspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę...
Paweł Ziółkowski
05.08.2015
Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia należy rozumieć użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub...
Michał Malinowski
05.08.2015
Rozpoczął się proces opiniowania projektu Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej na lata...
Katarzyna Bogucka
05.08.2015
Na posiedzeniu 4 sierpnia 2015 r. Senat rozpatrzył wywodzącą się z projektu prezydenckiego...
Jolanta Mazur
05.08.2015
W drugim czytaniu Sejm pracował nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób...
Jolanta Mazur
05.08.2015
Pojęcie grupy docelowej jest kluczowe zarówno przy opracowywaniu strategii biznesowej, jak i...
Joanna Polańska-Solarz
05.08.2015
Doradca podatkowy
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej razem z resortem spraw wewnętrznych i Prokuraturą Generalną...
PAP
05.08.2015
Dochody Kancelarii Sejmu w 2016 roku mają wynieść 1,3 mln złotych, a wydatki 453 mln złotych -...
PAP
05.08.2015
Fundusze Kancelarii Prezydenta, które przejmie ekipa Andrzeja Dudy, są tak małe, że sparaliżują...
PAP
05.08.2015
MF rozważa wydzielenie administracji podatkowej ze swoich struktur; cel to poprawa efektywności -...
PAP
04.08.2015
Nowe brzmienie zasady in dubio pro tributario, która ma rozstrzygać wątpliwości na korzyść...
PAP
04.08.2015
Pekao ocenia, że ewentualne wprowadzenie podatku bankowego nie powinno mieć wpływu na politykę...
PAP
04.08.2015
Świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników może być...
Radosław Kowalski
04.08.2015
Test umiejętności uznający kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego przeprowadzi komisja...
Michał Malinowski
04.08.2015
Kwota uzyskanego przez pracownika świadczenia urlopowego a także wartość każdego innego świadczenia...
Radosław Kowalski
04.08.2015
Dzień rozpoczęcia działalności nie jest dniem zakończenia przerwy. Tak wskazał WSA w Gdańsku w...
Michał Malinowski
04.08.2015
Kwota zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem...
Michał Malinowski
04.08.2015
Spółki europejskie będą mogły prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych na terytorium...
PAP
04.08.2015
Prezydent podpisał ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, której...
Jolanta Mazur
04.08.2015
Uruchomienie instytucji asystenta podatnika czy centrów obsługi podatników przewiduje podpisana...
PAP
04.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma zatrudnia powyżej 20 pracowników,...
Radosław Kowalski
03.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW jaki sposób spółka powinna dokonywać...
Dorota Mikulska
03.08.2015
Po przeprowadzonej licytacji materiałów stanowiących własność spółki cywilnej, do wystawienia...
Tomasz Krywan
03.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski