Projektowane zmiany w rozporządzeniu z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego związane są przede wszystkim z wprowadzoną w ustawie o doradztwie podatkowym możliwością zwalniania kandydata z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, w związku z ukończeniem kierunku studiów, którego program kształcenia był przedmiotem umowy zawartej przez komisję egzaminacyjną z uczelnią.

Zobacz: Komisja Egzaminacyjna ustaliła wytyczne w sprawie umów z uczelniami >>

Pozostałe projektowane zmiany mają na celu usprawnienie organizacji i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, a także przyznanie wynagrodzenia za niektóre czynności wykonywane przez członków komisji egzaminacyjnej w ramach procedury egzaminacyjnej oraz doregulowanie kwestii przysługującego członkom komisji egzaminacyjnej zwrotu kosztów podróży związanych z pracami w tej komisji.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł