W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który osiąga przychód z tytułu najmu prywatnego budynku usługowego, a dochód z najmu opodatkowuje ryczałtem w wysokości 8,5 proc. Z powodu opóźnienia w zapłacie czynszu przez wynajmującego podatnik wystawił notę odsetkową. Podatnik miał jednak wątpliwość jak te odsetki opodatkować, czy tak jak sam najem, czyli ryczałtem, czy według skali podatkowej.

Według podatnika skoro odsetki uzyskane zostały z tytułu najmu, to też należałoby je opodatkować ryczałtem. Fiskus się nie zgodził. Uznał, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem głównym. Wierzyciel może żądać odsetek dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań. W niniejszej sprawie świadczeniem głównym jest czynsz, zaś odsetki są świadczeniem dodatkowym, ubocznym, należnością z tytułu zwłoki w zapłacie świadczenia głównego. Fiskus uznał, że przychód z tytułu odsetek od niezapłaconego w terminie czynszu stanowi dla osoby go otrzymującej przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Przychód ten podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać wykazany przez podatnika w zeznaniu PIT-36.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 czerwca 2015 r., sygn. akt IBPBII/2/4511-329/15/MW

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł