Konieczna jest „prewencja kulturowa” - takie są przesłanki projektu ustawy, która w trybie szybkim ma zostać przyjęta przez parlament i wejść w życie w najbliższych tygodniach.

Po raz pierwszy, jak zauważa rzymski dziennik, zastosowane zostaną nowe środki prewencji nie tylko w ramach działań typowych dla policji i służb specjalnych, ale także na znacznie większym obszarze; również w internecie.

Ustawa ma wprowadzić projekty edukacyjne w szkołach, promujące wiedzę kulturową i religijną oraz wartości pluralistycznego społeczeństwa wśród uczniów - dzieci imigrantów, by przeciwstawić je poglądom, popychającym młodych muzułmanów do ulegania propagandzie dżihadystów. Dlatego fundamentalną rolę odgrywać powinni nauczyciele i wykładowcy.

Na projekty edukacyjne i kulturowe wyasygnowanych zostanie 20 mln euro w ciągu dwóch lat. Ich celem jest to, by uczynić ze szkoły nie tylko miejsce poznawania wiedzy, ale kreowania aktywnych obywateli. Działania te prowadzone będą zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach. Uczelnie dostaną na ten cel 5 mln euro.

Wszystkimi tymi inicjatywami kierować będzie już działający Krajowy Urząd ds. Integracji Zagranicznych Uczniów oraz Dialogu Międzykulturowego. Powstanie też narodowy ośrodek monitoringu radykalizacji.

Interwencję tę uznano za konieczną, bo – jak zauważono - wielu sprawców zamachów terrorystycznych w Europie porzuciło naukę. Tymczasem zdaniem ekspertów to właśnie w klasach szkolnych i aulach uniwersyteckich można dostrzec pierwsze oznaki zmian u młodych ludzi i ich radykalizacji.

Drugim terenem, na którym przewidziano specjalne działania, są więzienia, gdzie osadzeni są muzułmańscy imigranci, odbywający kary najczęściej za pospolite przestępstwa. Narażeni są tam na kontakt z radykalną ideologią szerzoną przez innych więźniów. Do włoskich zakładów karnych skierowane zostaną osoby, których zadaniem będzie prowadzenie rozmów z osadzonymi, by zdemaskować i obalić głoszoną im tam teorię dżihadu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)