Projekt "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) w Opolu. Bierze w nim udział łącznie 380 szkół podstawowych z Opolszczyzny i ponad 56 tys. uczniów tych placówek z klas od I do VI. W ramach projektu dzieci brały udział m.in. w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych czy w zajęciach wyjazdowych np. do instytucjach kultury.
W środę w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (UO) zaprezentowano raport z badań zrealizowanych w ramach projektu. Przeprowadzał je zespół pod kierunkiem prof. Zenona Jasińskiego z UO. Prof. Jasiński podsumowując wyniki badań wskazał m.in., że udało się „ożywić szkoły w poszukiwaniu nowych, bardziej ciekawych środków i form przekazu wiedzy”. Jego zdaniem prowadzone w ramach projektu działania skłoniły wielu nauczycieli do refleksji nad tym, jak pracują, a wykonywane w trakcie przedsięwzięcia badania uczniów dały z kolei nauczycielom lepszy wgląd w to, co na danym etapie uczeń potrafi.
„Dzięki temu nauczyciele mogli modyfikować i urozmaicać swoje formy pracy” – mówił prof. Jasiński. I dodał: „Ruch innowacyjny, który powstał przy tej okazji w szkołach to kapitał, którego absolutnie nie wolno stracić”.
W ocenie zespołu badawczego prof. Jasińskiego unijny projekt RCRE zainspirował szkoły do stworzenia szerokiej i bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. „Badania potwierdziły też, że udało się w różnym zakresie zwiększyć zainteresowanie zajęciami młodzieży, a to przełożyło się na poprawę wyników nauczania w całych klasach” – uznał prof. Jasiński.
Zespół Jasińskiego zarekomendował, by narzędzia stworzone w ramach projektu były ogólnodostępne i wykorzystywane przez szkoły i nauczycieli w codziennej pracy, a materiał – popularyzowany również w kraju. Zdaniem badaczy projekt "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" powinien być kontynuowany w regionie nie tylko na poziomie szkolnictwa podstawowego, ale też gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, co może służyć podniesieniu poziomu i jakości nauczania.

Kujawsko-Pomorskie: koła naukowe za pieniądze unijne>>

Kierownik projektu Wojciech Błaszczyk powiedział PAP, że jego ramach opracowano np. 24 propozycje tzw. ścieżek edukacyjnych dla szkół. Ścieżki te to zajęcia dodatkowe, realizowane w szkołach w wymiarze 20 godzin dla każdego ucznia.
Oprócz tego uczniowie z opolskich szkół podstawowych brali udział w zajęciach pozaszkolnych, prowadzonych m.in. w ośrodkach edukacyjnych RCRE oraz w wyjazdowych zajęciach w instytucjach kultury takich jak Filharmonia Opolska czy opolskie teatry. Ok. 10 tys. uczniów odbyło też zajęcia na UO. Dzieci wyjeżdżały także do Juraparku w Krasiejowie czy do gospodarstw edukacyjnych. „Staraliśmy się tak planować zajęcia, by do instytucji kultury przywozić dzieci z mniejszych ośrodków, a na wieś wysyłać dzieciaki z miast” – mówił Błaszczyk.
Zajęcia odbywają się w 17 różnych miejscach Opolszczyzny; żeby dowieźć do nich uczniów, trzeba było wykonać ponad 6,5 tys. kursów autobusów. W sumie przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla ponad 2560 grup uczniów. Aby umożliwić realizację ścieżek edukacyjnych czy doświadczeń, szkoły wyposażano też we wszelkie niezbędne pomoce naukowe – np. małe stacje meteo do badania pogody czy mini laboratoria chemiczne.
„Naszą intencją w głównej mierze było zainspirowanie nauczycieli i pokazanie uczniom, że wiedzę można zdobywać w inny sposób. Pokazywaliśmy, że nie musi to być szkoła czy ławka, albo że ta szkolna ławka jest po to, by do niej wrócić i dowiedzieć się, dlaczego ma miejsce jakieś zjawisko, które uczeń zaobserwował gdzie indziej” – tłumaczył Błaszczyk.
Koszt projektu "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" to ok. 32,5 mln zł. To jedno z działań prowadzonych w woj. opolskim w ramach tzw. Specjalnej Strefy Demograficznej, czyli pakietu rozwiązań przeciwdziałających wyludnianiu się regionu. Dzięki oszczędnościom realizację zajęć dla uczniów w ramach projektu, który już się kończy, wydłużono o trzy miesiące - do końca czerwca. (PAP)

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznejFinansowanie publiczne oświaty niepublicznej>>