Od lat niemiecki jest drugim - po angielskim - najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze; egzamin z angielskiego został przeprowadzony 8 maja.

Chęć zdawania na maturze języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 15 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Część we wtorek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym, rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 7,3 tys. abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy we wtorek będą pisali egzamin z niemieckiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: około 960 osób zadeklarowało zdawanie go na poziomie podstawowym, a 1,2 tys. - na rozszerzonym.

Na kolejnym miejscu w wyborach maturzystów, jeśli chodzi o języki obce - po angielskim i niemieckim - jest rosyjski. W tym roku chce go zdawać na poziomie podstawowym 4,5 tys. tegorocznych absolwentów, a 1,9 tys. na poziomie rozszerzonym. Egzamin z rosyjskiego odbędzie się 17 maja. Pozostałe języki: francuski, hiszpański i włoski będzie zdawało po mniej niż jednym procencie abiturientów; egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone zostaną: 18, 21 i 22 maja.

Nie są to wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego. Chodzi o białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości odbędą się 23 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków kaszubskiego i łemkowskiego.PAP)