ZNP, który we wtorek zapowiedział strajk, domaga się deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień nauczycieli ani innych pracowników i że do tego czasu ich warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść, nie będą też obniżone wynagrodzenie. Związek chce również podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.
W komentarzu MEN, przekazanym wieczorem PAP, podkreślono, że w resorcie specjalny zespół pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli i ich wynagrodzeń. Jak przypomniano, zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty powołano z inicjatywy minister Anny Zalewskiej w listopadzie 2016 r.; a w jego w skład wchodzą wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, w tym ZNP, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
"W kwietniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Dodatkowo w tym roku, po raz pierwszy od 2012 zagwarantowaliśmy waloryzację pensji nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w kwocie 418 mln zł" - napisała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.
Resort zapewnia też, że wprowadzane są zmiany, które mają przeciwdziałać niżowi demograficznemu, w wyniku którego w ostatnich latach pracę straciło ponad 45 tys. nauczycieli. Jak podkreślono, reforma edukacji pozwoli na zatrzymanie tej tendencji, a w systemie pojawi się dodatkowych 5 tys. etatów.

 

"Dziś do wszystkich szkół został wysłany list minister Anny Zalewskiej, w którym wskazaliśmy bieżące działania ministerstwa na rzecz nauczycieli, w tym także nasze najbliższe plany. W odpowiedzi na postulaty środowiska oświatowego chcemy skupić się na przygotowaniu rozwiązań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty, w tym finansowania oświaty, doskonalenia zawodowego nauczycieli czy szkoleniach związanych z nową podstawą programową" - podkreśliła.
Jednocześnie MEN podziękował "wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy aktywnie włączyli się w proces wdrażania reformy edukacji, brali udział w spotkaniach dotyczących wprowadzanych zmian i przekazywali nam swoje opinie i sugestie". "Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania reformy edukacji, blisko współpracując ze środowiskiem oświatowym dla dobra polskiej szkoły" - podkreślono.
31 marca ZNP przeprowadzi całodzienny ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty; protestujący nauczyciele będą obecni w miejscu pracy, ale nie poprowadzą zajęć; dzieci będą miały opiekę. Wtorkową decyzję zarządu głównego poprzedzały referenda strajkowe, procedury ZNP rozpoczął w grudniu. Ponieważ bezpośrednimi pracodawcami nauczycieli są dyrektorzy szkół, to do nich nauczyciele związkowcy skierowali swoje żądania, takie same w całym kraju.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest najliczniejszym związkiem zrzeszającym nauczycieli, liczy ok. 240 tys. członków.
We wtorek ok. 100 osób - nauczyciele, rodzice, związkowcy i politycy - pikietowało siedzibę MEN; protestujący domagali się "natychmiastowego zatrzymania" reformy edukacji i zapowiadali także strajk rodzicielski 10 marca.(PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów