Procedura sporządzania arkusza organizacyjnego szkoły

Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie procedury związanej z przygotowaniem arkusza pracy szkoły, którego projekt, do zatwierdzenia przez organ prowadzący, składa każdy dyrektor szkoły/przedszkola do...

07.04.2011