Rusza zgłaszanie kandydatów na rzecznika praw dziecka

Zarządzanie oświatą

Rusza ponowne zgłaszanie kandydatów na rzecznika praw dziecka. Do tej pory żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej, bezwzględnej większości głosów. Kandydatów mogą zgłaszać grupy co najmniej 35...

05.10.2018

Doradca metodyczny z dodatkową umową i obniżonym pensum

Zarządzanie oświatą

MEN pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi doskonalenia nauczycieli. W rozporządzeniu znajdą się m.in. nowe zasady zatrudniania doradców metodycznych, w tym także regulacje dotyczące ich pensum....

05.10.2018

Formalizm w szkole zgubny dla ucznia i nauczyciela

Kadry w oświacie

Jeśli w kulturze organizacyjnej szkoły będzie dominować chęć spełnienia przez nauczycieli kryteriów i wskaźników, to zapewne zapomną, po co to robią - pisze Anna Jurewicz, prelegentka V Kongresu...

05.10.2018

Sejm znów nie powołał rzecznika praw dziecka

Zarządzanie oświatą

Sejm nie powołał Agnieszki Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka. Kandydatka PiS nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów. Była jedyną kandydatką, wobec tego procedura zostanie...

04.10.2018

MEN: Przepełnione klasy to problem samorządów

Zarządzanie oświatą

Za organizację sieci szkolnej odpowiada samorząd, będący organem prowadzącym dla szkół. To te podmioty powinny zadbać o warunki, w jakich uczą się dzieci - pisze wiceminister edukacji Maciej Kopeć....

04.10.2018

Koniec roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji wyjaśnia, kiedy skończy się rok szkolny 2018/2019, ponieważ pojawiły się wątpliwości w tej sprawie. Przypomina, że wynika to wprost z przepisów. Dyrektor nie może ustalić tego dnia...

03.10.2018

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

Zarządzanie oświatą

Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje dofinansowanie dla gmin na posiłki dla uczniów i osób starszych. Na realizację przewidziano...

03.10.2018

Komisje przeciwne wotum nieufności dla minister Zalewskiej

Zarządzanie oświatą

Sejmowa Komisja Edukacji i Młodzieży negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji. Wniosek odrzucono głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie o...

01.10.2018

ZNP pyta kandydatów w wyborach samorządowych o podwyżki

Kadry w oświacie

Samorządowcy mają możliwość podwyższania nauczycielskich pensji. ZNP pyta komitety wyborcze o to, czy kandydaci zamierzają z tej możliwości skorzystać. Apel wystosowano do 10 komitetów wyborczych.

01.10.2018

Nowe przepisy batem na niesfornych uczniów

Prawo karne Zarządzanie oświatą

Sprzątanie szkoły lub boiska jako kara za udział w bójce na terenie szkoły? Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by dyrektorzy szkół mieli możliwość karania uczniów dyscyplinarnie. Choć wydawałoby się,...

01.10.2018

Dyrektor zadba o ciekawe zajęcia wf

Zarządzanie oświatą

Zajęcia korekcyjne, nauka o zdrowej diecie i dodatkowe lekcje do wyboru. Dyrektor szkoły ma dużo możliwości zorganizowania lekcji wychowania fizycznego tak, aby były one ciekawe dla uczniów -...

29.09.2018

Gorąca dyskusja podczas Sejmu Dzieci i Młodzieży

Wsłuchujemy się w głos młodych ludzi - mówił wiceminister edukacji Maciej Kopeć podczas Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie tradycyjnie odbywa się w Dzień Dziecka, jednak w tym roku przełożono je z...

27.09.2018

Reforma szkolnictwa zawodowego przyjęta przez rząd

Zarządzanie oświatą

Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe. Wprowadzi ona m.in. obowiązek przystąpienia do egzaminu, jaśniejsze przepisy dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Większość...

25.09.2018

Nauczyciel specjalista jednak na "śmieciówce"?

Opozycyjni posłowie chcą ograniczyć zakaz zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych. Proponują, by szkoły i poradnie nadal mogły podpisywać takie umowy ze specjalistami: logopedami,...

25.09.2018

Szkolna legitymacja także w telefonie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uprawnienia do ulgi uczeń będzie mógł potwierdzić, pokazując kontrolerowi mLegitymację na smartfonie. Powstanie specjalny program weryfikujący ważność legitymacji. MEN chce, by rozporządzenie weszło...

24.09.2018

ZNP: nie poddajemy się w walce o dobrą edukację

Kadry w oświacie

Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego w podsumowaniu dotyczącym sobotniej...

24.09.2018

Nauczyciele żądają podwyżki i dymisji minister edukacji

Zarządzanie oświatą

Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w sobotę manifestację. Główne postulaty to: większe nakłady na edukację, w tym podwyżki o 1000 zł dla nauczycieli oraz dymisja minister Anny Zalewskiej....

22.09.2018