Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zobacz w LEX: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 >

 

3 sierpnia - początek rekrutacji uzupełniającej

3 sierpnia kuratorzy oświaty opublikują informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia - w czwartek o godzinie 15.00 upływa czas na złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej oraz dokumentów.

W czasie rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same zasady, co w rekrutacji zasadniczej. Wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie.

 

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Sierpień 2021 >

 

16 sierpnia szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających i będzie czas na dopełnienie formalności.

Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, czyli złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach.

23 sierpnia szkoły opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Kolejna lista wolnych miejsc zostanie ogłoszona przez kuratora oświaty 24 sierpnia.

 

Zakończona rekrutacja w podstawowym terminie

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musiał przygotować wniosek, na którym określił listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie. Wniosek należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego trzeba było uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły może zwołać nadzwyczajną radę pedagogiczną w czasie wakacji? >

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych szkoły ogłosiły 22 lipca. Do piątku 30 lipca kandydat, który został zakwalifikowany, miał czas na potwierdzenie woli przyjęcia do konkretnej szkoły, do której się zakwalifikował. Potwierdzenie polegało na przedłożeniu w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone zostały w poniedziałek, 2 sierpnia. Dyrektorzy szkół musieli też poinformować kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole, jeśli takie zostały.

Czytaj też: Rekrutacja do szkół średnich - najpierw odwołanie, potem skarga do sądu >

 

- W Warszawie na ponad 20 tysięcy kandydatów zakwalifikowanych do stołecznych szkół, niemal 800 nie potwierdziło woli nauki – poinformowała w poniedziałek zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

- W Krakowie pozostaje 475 wolnych miejsc w liceach samorządowych, 1110 w technikach, 717 w szkołach branżowych. Są też 330 miejsca w liceach niesamorządowych, które skorzystały z tego samego systemu rekrutacyjnego co miasto Kraków - poinformował zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Dariusz Domajewski.

Z opublikowanych we wtorek list wolnych miejsc wynika, że w łódzkich liceach pozostały zwykle pojedyncze miejsca, natomiast po kilkadziesiąt miejsc oferują technika i szkoły branżowe.

Świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik poinformował po ogłoszeniu wyników podstawowej rekrutacji, że w całym województwie świętokrzyskim w szkołach ponadpodstawowych wolnych pozostaje 1549 miejsc, a w Kielcach: 266, w tym 127 w technikach, 47 w szkołach branżowych i 92 w liceach.

W woj. śląskim w każdym z trzech typów szkół ponadpodstawowych – branżowych szkołach I stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących – są wolne miejsca dla uczniów, którzy nie dostali się do preferowanych przez siebie placówek. - Miejsc dla wszystkich wystarczy. Są licea ogólnokształcące czy technika, w których jest kilkanaście, a nawet powyżej 20 miejsc wolnych. Podobnie w szkołach branżowych pierwszego stopnia – poinformowała dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach, Anna Kij.

 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół są ogłaszane przez kuratorów oświaty.

Zobacz w LEX: Zarządzanie czasem i emocjami, profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela - szkolenie online >

 

AM/PAP