Uczniowie, którzy zostali na lodzie, wezmą udział w rekrutacji uzupełniające ruszającej w przyszłym tygodniu. Na razie trwa składanie dokumentów przez tych, którzy do szkół się dostali - listy przyjętych ukażą się 2 sierpnia 2021 r. Niezadowoleni z wyników rekrutacji mogą się odwoływać, ale sukces w tej materii jest raczej wątpliwy.

 

Dyrektor gimnazjum nie rozstrzyga sprawy przyjęcia ucznia do szkoły w formie decyzji>>

 

Pandemia i niedoinformowanie

- Chaos przy rekrutacji to nie jest nic nowego, powtarza się to właściwie co roku - mówi Małgorzata Zaradzka-Cisek, dyrektor XXI Liceum w Łodzi – Znów oczywiście uczniom, rodzicom i nam zafundowano zmarnowany miesiąc wakacji. To, że tak wielu uczniów, nie zostało przypisanych do jakiejkolwiek szkoły, może wynikać z wielu powodów. Przyczyniła się do tego na pewno pandemia, która utrudniła uczniom i ich rodzicom poznanie oferty szkół ponadpodstawowych, nie bardzo mieliśmy możliwość zorganizowania dni otwartych, z kolei część uczniów niekoniecznie poradziła sobie ze sprawdzeniem terminów, porównaniem klas i wymogów - tłumaczy.

 

 

 

Zauważa, że wiele osób przeceniło swoje możliwości i wybrało wyłącznie najlepsze licea, nie pozostawiając sobie żadnej furtki. Stosunkowo mało absolwentów podstawówek zdecydowało się na wybór techników lub szkół branżowych, co również - jej zdaniem - mogło pogłębić problem.

- Największym zainteresowaniem w naszej szkole cieszy się klasa ekonomiczna, najprawdopodobniej dlatego, że trudnym rozszerzonym przedmiotem jest w niej jedynie matematyka. Gorzej z klasami, w których mamy rozszerzoną chemię i fizykę i - co interesujące - klasą językową - mówi dyrektorka. Dodaje, że po ogłoszeniu list, jak już znana będzie liczba wolnych miejsc, uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, będą mogli złożyć do dyrektora wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

Odwołanie można składać, ale argumentowanie raczej trudne

Ale mogą też się odwołać - odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej składa się w ciągu trzech dni po ogłoszeniu list osób przyjętych i nieprzyjętych (zgodnie z harmonogramem MEN - do 5 sierpnia 2021 r.), wnosi się je do dyrektora szkoły.

- Proces jest na tyle zautomatyzowany, że takie odwołanie ma raczej małe szanse powodzenia - mówi Maciej Sokołowski, radca prawny, specjalista od prawa oświatowego. - W całej procedurze nie ma zbyt wiele miejsca na uznaniowość, więc wyobrażam sobie, że musiałoby dojść do wyjątkowej sytuacji - np. absolwentowi przypisano złe dane i za małą liczbę punktów albo nie uznano jego statusu laureata olimpiady lub udziału w konkursie, za który należały mu się dodatkowe punkty. W innych przypadkach podważać wynik jest raczej trudno - tłumaczy.

 

 

 

Naliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dokonuje komisja rekrutacyjna. Robi to według kryteriów wskazanych w rozporządzeniu ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów. Wykaz zawodów i konkursów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji ogłasza kuratorium. Można tez zdobyć 18 punktów za osiągnięcia - wymaga się jednak, by były wpisane na świadectwie. 

 

Rekrutacja uzupełniająca od 3 sierpnia

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - składa się ją w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Od wtorku, 3 sierpnia, ruszy rekrutacja uzupełniająca - potrwa do 5 sierpnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do publicznej wiadomości 16 sierpnia. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane 23 sierpnia.