Wysyp wniosków o zapomogę z funduszu strajkowego

Rośnie liczba wniosków o zapomogę z funduszu strajkowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozstrzygnie, kto dostanie pieniądze dopiero, gdy otrzyma wszystkie dokumenty. A te wciąż spływają.

12.06.2019

Zakończenie roku w środę - rozporządzenie podpisane

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rok szkolny skończy się 19 czerwca. Minister podpisał rozporządzenie skracające rok szkolny tak, by uwzględniało tegoroczne Boże Ciało. Taka zmianę zapowiedział w maju premier Mateusz Morawiecki.

12.06.2019

Nowe wzory świadectw i dyplomów

Resort edukacji zmieni wzory świadectw i dyplomów. Modyfikacje będą niewielkie - odnosić się będą przede wszystkim do znaków graficznych, zabezpieczeń oraz dokumentów tłumaczonych na języki mniejszości narodowych. Pewne zmiany czekają też uczniów szkół branżowych.

12.06.2019

Dyrektor w szkole za granicą na rok bez wymaganych kwalifikacji

Kadry w oświacie

Resort edukacji chce ułatwić powoływanie dyrektorów szkół za granicą. Czasowo będzie można będzie powierzyć tę funkcję osobie, która nie spełnia określonych w przepisach wymagań. Zmiany obejmą też pracowników Szkół Europejskich.

12.06.2019

Będzie minimalna kwota dodatku dla wychowawców, ale nie w przedszkolu

Kadry w oświacie Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Karta Nauczyciela będzie określać minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo. To realizacja jednej z obietnic, którą MEN w czasie strajku złożyło "Solidarności". Według wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w projekcie zapomniano o dodatkach dla nauczycieli przedszkoli.

12.06.2019

Ordo Iuris: Zadośćuczynienie za edukację seksualną bez zgody rodziców

Zarządzanie oświatą

Instytut Ordo Iuris chce zmian w prawie oświatowym. Przepisy miałyby wymagać od organizacji działających na terenie szkoły szczegółowych informacji dla rodziców o celach i programie prowadzonych zajęć. Zmiana umożliwiłaby też pozwanie organizacji i organu prowadzącego za wyrządzoną krzywdę.

11.06.2019

Ocena z plastyki też na świadectwie ukończenia podstawówki

Zarządzanie oświatą

Uczeń kończący szkołę ma na świadectwie nie tylko oceny z ostatniej klasy, ale również te, które zdobył z przedmiotów zakończonych we wcześniejszych klasach. Chodzi np. o takie przedmioty, jak plastyka lub muzyka. Oceny z nich również znajdą się na świadectwie ukończenia podstawówki.

11.06.2019

Piontkowski: Miejsce w szkole dla każdego dziecka

Zarządzanie oświatą

W szkołach średnich jest miejsce dla każdego ucznia z podwójnego rocznika - zapewnił minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem zamieszanie przy liczeniu powstało, bo uczniowie złożyli papiery do dużej liczby szkół i zostali kilkukrotnie wzięciu pod uwagę przy ocenianiu liczby miejsc.

11.06.2019

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku

Kadry w oświacie

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rozszerzy uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu. Resort zmienił koncepcję i w ogóle wycofa się z wprowadzonych w 2018 r. zasad oceniania pedagogów. A przy okazji również z dodatku dla najlepszych.

11.06.2019

W piątek wyniki egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Wyniki tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego poznamy 14 czerwca 2019 r. Wynik będzie można sprawdzić w systemie - login i hasło przekaże uczniowi dyrektor szkoły. Można o nie wystąpić do środy.

10.06.2019

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już w Sejmie

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego - takie m.in. zmiany w Karcie Nauczyciela przewiduje wniesiony właśnie do Sejmu przez posłów PiS projekt nowelizacji ustaw.

06.06.2019

MEN: Dyrektor szkoły może odwołać zajęcia z powodu upału

Szkoła i uczeń BHP

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale wskazało, że dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony

06.06.2019

Minister zapowiada wdrożenie uzgodnień sprzed strajku nauczycieli

Kadry w oświacie Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

W najbliższym czasie będziemy chcieli wywiązać się z tych porozumień, które zawarliśmy jeszcze przed wybuchem strajku nauczycieli - zadeklarował w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Z jego wypowiedzi wynika, że chodzi przede wszystkim o porozumienie zawarte z Solidarnością.

06.06.2019

ZNP: pomoc finansowa dla strajkujących nauczycieli - w wakacje

Szkoła i uczeń

Nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy brali udział w kwietniowym proteście, będą mogli otrzymać pomoc ze społecznego funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli”, ale najwcześniej pod koniec czerwca – poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dotąd wpłynęło 7 281 wniosków o przyznanie takiej pomocy.

05.06.2019

Zajęcia w szkołach zakończą się 19 czerwca

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W przyszłym tygodniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisze nowelizację rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego. Oznacza to, że zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zajęcia w szkołach zakończą się w środę 19 czerwca - poinformowało w środę MEN.

05.06.2019

MEN rozpoczyna nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji - to m.in. zadania Rady Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów do zgłaszania swoich kandydatur i na zgłoszenia czeka do 31 lipca br.

05.06.2019

Na Uniwersytet Jagielloński tylko po rozszerzonej maturze

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

W rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie brane będą pod uwagę wyniki tylko z matury zdanej na poziomie rozszerzonym - zapowiedziały władze uczelni. Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia czeka ok. 15 tys. miejsc, a na niestacjonarne – ok. 3 tys.

03.06.2019

Rzecznik: Potrzebne szkolenia antyterrorystyczne w szkołach

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a w każdej klasie takie zajęcia powinny odbywać się na początku roku szkolnego - proponuje rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. To reakcja na ostatnie ataki w dwóch polskich szkołach.

31.05.2019

MEN: Bez opłaty nie ma trzeciego podejścia do matury

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Niedochowanie terminu wniesienia opłaty za poprawkowy egzamin maturalny przez absolwenta oznacza brak możliwości przystąpienia do tego egzaminu w danym roku szkolnym – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na zapytanie posłanki.

31.05.2019

Specjalne rady pedagogiczne mają ocenić stan bezpieczeństwa

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy szkół zostaną zobowiązani do przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Mają teś odbyć się spotkania na ten temat z rodzicami uczniów.

30.05.2019