Na łamach "Naszego Dziennika" dr Tomasz Rzymkowski powiedział, że resort chce jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której prestiż polskiej nauki będzie wzrastał. Chodzi nie tylko o względy formalne, ale o osoby, które "bardzo ciężko pracują na rozwój polskiej nauki". - Nie będzie dzielenia dzieci na lepsze i gorsze. Każde z nich przy ciężkiej pracy może rozwinąć swoje umiejętności. To jest dla nas bardzo ważne - mówił.

Podkreślił też, że oświata wymaga zmian, jednak nie rewolucyjnych, a "szkoła musi być neutralna światopoglądowo, wolna od wszelkich ideologii", a "centrum życia musi stanowić w nich prawda". - Mogę zapewnić, że nie skapitulujemy przed jakąkolwiek siłą, która próbowałaby poddawać dzieci indoktrynacji - dodał.

Wcześniejsze wypowiedzi wiceministra

Dość kontrowersyjne wypowiedzi nowego pełnomocnika przytacza "Głos Nauczycielski", przypomina, że w czasie strajku nauczycieli Tomasz Rzymowski mówił, że pedagodzy terrorem próbują wymusić podwyżki. Podkreślał też, że nauczyciele nie podają prawdy o swoich rzeczywistych zarobkach i domagał się publikacji oświadczeń majątkowych. Podkreślał też, że nauczyciele nie powinni być szczególnie traktowani, dlatego należałoby zlikwidować Kartę Nauczyciela.

- Kwestia jest zasadnicza, nauczyciele w Polsce pracują bardzo mało, bo tylko 18 godzin tygodniowo. To jest najmniej w Unii Europejskiej. To się przekłada na wynagrodzenia – tłumaczył.

Mieszanie w działach – nie wiadomo, ile mamy ministerstw>>

 

Specjalista od ustrojów

Tomasz Rzymkowski urodził się 1986 roku w Kutnie. W 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku na tle modeli ustrojowych innych państw”.

Absolwent studiów podyplomowych: Europejskich Studiów Samorządowych na KUL i Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracował jako urzędnik samorządowy w Lublinie. Kierował Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” i współpracował ze stowarzyszeniem KoLiber. Jest autorem artykułów o tematyce prawnej i historycznej. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji. W obecnej kadencji pracuje w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Żonaty, ojciec 3 synów.