MEN nie zdradza, jak dobierało ekspertów tworzących podstawy programowe

Kadry w oświacie

Tylko jedną piątą ekspertów piszących podstawy programowe rekomendowały instytucje związane z systemem oświaty, resztę powołało MEN - punktuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat reformy edukacji. MEN nie wyjaśnia, jaki był klucz powoływania ekspertów, zdradza natomiast ich wynagrodzenia.

10.07.2019

Wiceminister skrytykował sytuację w oświacie i... podał się do dymisji

Administracja publiczna

Wiceszef ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek złożył dymisję. Związana jest ona z jego wywiadem dla "Kuriera Lubelskiego", w którym krytycznie odniósł się do sytuacji związanej z naborem do szkół średnich. Dymisja została we wtorek przyjęta przez premiera.

09.07.2019

Pieniądze na wyprawkę także dla uczniów szkół dla dorosłych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wzrośnie liczba beneficjentów programu "Dobry Start". Na trzysta złotych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego będą mogli liczyć także uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął we wtorek rząd.

09.07.2019

Podwyżki i zmiany w ocenianiu nauczycieli - ustawa podpisana

Kadry w oświacie

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Pedagodzy we wrześniu dostaną 9,6 proc. podwyżki. Zmiana przywraca też poprzednie zasady dotyczące oceny pracy oraz awansu zawodowego. Pojawi się też nowy dodatek dla nauczycieli stażystów.

09.07.2019

Niepełnosprawne dzieci znów w gorszej sytuacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rodzice, którzy sami odwożą niepełnosprawne dzieci do szkoły, po zmianie prawa otrzymają jedynie zwrot kosztów paliwa. Dla niektórych oznaczać to będzie wypłaty mniejsze nawet o połowę. Takie będą skutki nowelizacji, która miała poprawiać ich sytuację, a drastycznie ją pogarsza.

09.07.2019

Resort cyfryzacji, RPD i RPO razem przeciwko patostreamom

Transmisje internetowe pełne wulgaryzmów oraz przemocy są zagrożeniem dla najmłodszych użytkowników sieci - podnosi Ministerstwo Cyfryzacji. Zorganizowano spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami biur Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, NASK, operatorów internetowych, Komendy Głównej Policji. Rozwiązaniem ma być edukacja.

08.07.2019

Od poniedziałku wypłaty z funduszu strajkowego

Kadry w oświacie

Ruszyły wypłaty z funduszu strajkowego, do Związku Nauczycielstwa Polskiego napłynęło aż 30 tys. wniosków o zapomogę. Na pomoc mogą liczyć nauczyciele o najniższych dochodach, którzy strajkowali co najmniej przez dziewięć dni.

08.07.2019

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Zarządzanie oświatą

Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Są to: profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

05.07.2019

MEN: Samorządy dołożyły do reformy, bo tak chciały

Finansowanie oświaty

Zwiększenie wydatków oświatowych niekoniecznie jest wynikiem reformy - uważa wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Tłumaczy, że samorządy mają więcej pieniędzy, więc więcej inwestują w edukację. Brak odpowiedniego finansowania zmian punktuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie.

05.07.2019

Nieco ponad 80 proc. maturzystów z pozytywnym wynikiem egzaminu

Zarządzanie oświatą

Maturę zdało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Najlepsza jest średnia ocen z języka polskiego, ale całkiem niezłe są wyniki z matematyki - zdało ją 86 proc. absolwentów.

04.07.2019

BAS: Można płacić za strajk po zawarciu porozumienia

Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Samorządy mogą bez łamania dyscypliny finansów publicznych zapłacić nauczycielom za czas strajku, jeżeli podpisały stosowne porozumienie ze związkami - wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych. Wyjaśnia też, jak wyliczyć wynagrodzenie za czas strajku.

04.07.2019

MEN: nauczyciele zadają w sam raz

Czas, jaki polscy uczniowie poświęcają na prace domowe „nie wydaje się przesadny” - uważa MEN. W odpowiedzi na wątpliwości rzecznika praw obywatelskich podkreśla, że to nauczyciele decydują o tym, ile i co zadawać. Mają przy tym brać pod uwagę obciążenie uczniów.

03.07.2019

Mniej czasowych umów z nauczycielami? Niekoniecznie

MEN chce ograniczyć możliwość podpisywania z nauczycielami umów na czas określony. Nowe przepisy Karty Nauczyciela mogą jednak okazać się mało skuteczne. Wystarczy odpowiednio długa przerwa przed podpisaniem kolejnej umowy.

03.07.2019

Nowelizacja Karty Nauczyciela bez pokrycia finansowego i bez konsultacji

Nowelizacja Karty Nauczyciela czeka już tylko na podpis prezydenta. Główne zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceniania i wynagrodzeń. Pedagodzy o pół roku szybciej dostaną podwyżki zapowiadane na 2020 rok. Zmiany nie budzą jednak większego entuzjazmu - z krytyką spotyka się zwłaszcza tryb ich wprowadzania.

01.07.2019

Większy nacisk na WF w nowej podstawie programowej

Zarządzanie oświatą

W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej - wyjaśnia resort edukacji. Podkreśla, że jest wiele programów kładących nacisk na aktywność - w tym programy turystyczno-krajoznawcze.

29.06.2019

Będzie pełnomocnik do spraw funkcji wychowawczej szkoły

Zarządzanie oświatą

Głównym zadaniem nowego pełnomocnika będzie analiza przepisów i wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Stworzenie nowej funkcji ma służyć również ograniczeniu zjawiska przemocy w szkołach. Rozporządzenie już obowiązuje.

28.06.2019

Bez przełomu w rozmowach z MEN. Związkowcy nadal w sporze zbiorowym

Związek Nauczycielstwa Polskiego pozostaje w sporze zbiorowym i póki co nie zachodzą żadne okoliczności, które miałyby nas z tego wycofać - powiedział na konferencji szef związku Sławomir Broniarz. W piątek odbyło się spotkanie ZNP z przedstawicielami resortu edukacji.

28.06.2019

Po wakacjach debata rzeczników o edukacji seksualnej w szkołach

Rzecznicy: praw obywatelskich i praw dziecka deklarują chęć spotkania i debaty na temat edukacji seksualnej w szkołach. Spór pomiędzy rzecznikami rozgorzał po podpisaniu przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+. Według RPO edukacja w szkołach jest potrzebna, RPD z kolei uważa, że może ona doprowadzić do seksualizacji dzieci.

28.06.2019

Dyscyplinarka dla nauczyciela nawet za spóźnienie na lekcję

Kadry w oświacie

Do rzecznika dyscyplinarnego trafi więcej spraw. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek powiadamiać o każdym przewinieniu pedagoga, jeżeli zagrożone będzie dobro dziecka. Według autorów projektu zmiana zapobiegnie zamiataniu pewnych uchybień pod dywan, według krytyków - dyscyplinarka będzie grozić nawet za drobiazgi, jak spóźnienie na lekcję.

28.06.2019