Oświata znów spustoszy gminne kasy?

Zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wymiarze, wyrównywanie im pensji do średniej, a także finansowanie indywidualnego nauczania w szkołach. Samorządy czeka kolejny trudny rok - alarmuje Dziennik...

29.08.2014

Dyrektor szkoły musi zaplanować nadzór pedagogiczny

Jednym z licznych obowiązków dyrektora placówki oświatowej jest odpowiedzialność za nadzór pedagogiczny, którego celem jestrozpoznawanie, w jakim stopniu szkoła spełnia zadania określone w prawie...

29.08.2014

UOKiK sprawdzi wydawców podręczników

Czy wydawcy podręczników szkolnych dla klas młodszych mogli naruszyć przepisy chroniące konkurencję? UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie

28.08.2014

Woda wprost z wodociągu do picia w lubelskich szkołach

Specjalne źródełka z wodą do picia zainstaluje w szkołach w Lublinie miejska spółka wodociągowa. Jej zarząd, a także sanepid przekonują, że woda w lubelskich wodociągach jest porównywalna jakością do...

28.08.2014