Od połowy lipca zaczęły obowiązywać zmiany związane z organizowaniem miejsc opieki nad małymi dziećmi. Ich głównym celem jest ułatwienie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych oraz zatrudniania dziennych opiekunów.
Jedną ze zmian, która miała przynieść oszczędności, jest umożliwienie samorządom wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej dla żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów. Jednak niewiele gmin zdecydowało sie na takie rozwiązanie.
Samorządy rzadko decydują się również na wspieranie pobytu dzieci u dziennych opiekunów, których mogą obecnie zatrudniać podmioty mające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne jej nieposiadające. Spowodowane jest to głównie brakiem uchwał organów stanowiących. Więcej>>