Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Akcja prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. W ramach kampanii biuro udostępniło publikację: "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi">>

Polecamy: RPD: nauczyciele muszą uczyć się, jak reagować na problemy uczniów oraz Niezbędnik "Dyrektora Szkoły">>