Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na tworzenie nowych stanowisk dla pracowników...
Monika Sewastianowicz
21.03.2014
W szkołach podstawowych będą mogli pracować asystenci nauczyciela, będzie też można cofnąć...
PAP
21.03.2014
Podręczniki są drogie, powinny być wieloletnie - podkreślała na czwartkowym spotkaniu z wydawcami...
PAP
21.03.2014
Wycofania rządowego poparcia dla zatrudniania asystentów nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy...
PAP
21.03.2014
Potwierdzanie usprawiedliwień, częsty kontakt z rodzicami uczniów oraz konsekwencja w stosowaniu...
Monika Sewastianowicz
21.03.2014
Nawet gdy szkoła ma środki, umożliwiające zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, nie...
Renata Niemiec
21.03.2014
Zachęcanie nauczycieli do organizowania niekonwencjonalnych lekcji w szkołach poprzez wykorzystanie...
PAP
20.03.2014
Kultywowanie tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny może kosztować nawet pięćset złotych....
Monika Sewastianowicz
20.03.2014
Patriotyzm pracy, nauki i zdolności dbania o swój rozwój to cechy nowoczesnego patriotyzmu -...
PAP
20.03.2014
Rząd latem zamierza wrócić do pracy nad nowelą KartyNauczyciela, zastanawia się jednak nad pewnymi...
Serwis Samorządowy PAP
20.03.2014
Resort finansów krytycznie ocenia wyliczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wpływów z...
Monika Sewastianowicz
20.03.2014
Dzięki elementarzowi zwrócimy wolność nauczycielom, będą mogli pokazać się od najlepszej,...
Monika Sewastianowicz
20.03.2014
Maria Migaj z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej...
PAP
20.03.2014
Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych zwróciła się do MEN o uwzględnienie w darmowym...
PAP
20.03.2014
Dyrektor zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkoły (ZEAS-u) nie może przejąć odpowiedzialności...
Renata Niemiec
20.03.2014
Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w...
PAP
20.03.2014
Do siły internetu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednak podczas przeglądania stron...
20.03.2014
Zajęcia edukacyjne, wykorzystujące rozwiązania stosowane w prawdziwym górnictwie, przeprowadzą 320...
PAP
19.03.2014
Wydłużenie godzin pracy przedszkola dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami, wsparcie...
PAP
19.03.2014
Rząd powinien być konsekwentny i wprowadzić zapis, że rządowy podręcznik dla pierwszaków ma...
Serwis Samorządowy PAP
19.03.2014
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie...
PAP
19.03.2014
Resort edukacji zaprasza oganizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz środowiska szkolnego...
Monika Sewastianowicz
19.03.2014
Gminy nie musiałyby likwidować tylu szkół, gdyby ustawa pozwalała na przekazanie większych placówek...
Monika Sewastianowicz
19.03.2014
Możliwość zatrudnienia w szkołach asystentów nauczyciela - zakłada przygotowany przez PO projekt...
PAP
19.03.2014
Matematyka dla każdego - to tytuł otwartej we wtorek w Chorzowie wystawy zachęcającej dzieci oraz...
PAP
19.03.2014
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała we wtorek na konferencji prasowej, że w...
PAP
18.03.2014
Członkowie klubu Fronda.pl i Instytutu Globalizacji zachęcają do udziału w pierwszym w Polsce...
Monika Sewastianowicz
18.03.2014
Maria Lorek z fundacji Elementarz będzie odpowiedzialna za przygotowanie darmowego podręcznika dla...
PAP
18.03.2014
W latach 20072012 gminy zlikwidowały prawie 1000 szkół podstawowych; głównym powodem jest niż...
PAP
18.03.2014
Nie ma potrzeby, obowiązku ani uzasadnienia dla rozszerzania okresu wykonywania zajęć na dni wolne...
Serwis Samorządowy PAP
18.03.2014