Jak wyjaśnił chodzi m.in. o stworzenie "narzędzia do rozpoznania problemów funkcjonowania dziecka młodszego w momencie przekraczania progu edukacyjnego" oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców w zakresie pracy i współpracy z uczniem młodszym.
Krzyżanowski odpowiadał na pytania posłów Ruchu Palikota Artura Górczyńskiego i Marka Poznańskiego. Górczyński przywołał badania przeprowadzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych "Pedagogium". Jak mówił wynika z nich, że 47 proc. rodziców z większych miast i 57 proc. z mniejszych miejscowości, którzy zdecydowali się posłać swoje sześcioletnie dzieci do szkoły, nie podjęłoby obecnie takiej decyzji, a co trzeci z nich zauważył u swojego dziecka liczne problemy adaptacyjne. Według posła, rodzice narzekają też na szkolną infrastrukturę oraz jakość pracy pedagogów. Pytał on, kiedy MEN podejmie działania prowadzące do poprawy warunków w szkołach.
Odnosząc się wyników badania "Pedagogium" Krzyżanowski zaznaczył, że miało ono charakter pilotażowy oraz przeprowadzane było na niewielkiej grupie rodziców z woj. mazowieckiego.
Krzyżanowski przypomniał, że w latach 2009-2012 samorządy w związku z edukacją dzieci 6-letnich otrzymały prawie 2 mld zł, z tego prawie 1,5 mld zł w subwencji oświatowej. Jak mówił przeznaczono kwotę 164 mln zł na bieżące remonty szkół, a 50 mln zł na wyposażenie nowych i zmodernizowanych pomieszczeń. 293 mln zł przekazano na budowę szkolnych placów zabaw i organizację miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Jak podał wiceminister, w tym roku również przekazano środki w związku z edukacją dzieci sześcioletnich, przekazano także dodatkowe środki na remonty oraz wyposażenie szkół.
Mówił także o wsparciu procesów dydaktycznych i wychowawczych. Poinformował, że na bezpośrednie wsparcie szkół i organów je prowadzących przeznaczono około 831 mln zł.
Krzyżanowski wymienił trzy projekty "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", na który przeznaczono 624 mln zł; "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - przeznaczono 7 mln 420 tys. zł i "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" - 200 mln zł. Podał także, że na inne systemowe projekty MEN przekazało 3,5 mln zł - na doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrożenie podstawy programowej, system doskonalenia nauczycieli oraz ogólnopolskie kampanie na rzecz upowszechnienia idei uczenia się przez całe życie.