We wniosku o dofinansowanie właściciel żłobka nie musi wpisywać danych osobowych podopiecznych...
Monika Sewastianowicz
23.05.2014
W wierwszym roku pracy etatowej absolwenta pracodawca ma prawo płacić mu 80 proc. minimalnego...
Monika Sewastianowicz
23.05.2014
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w piątek do egzaminów pisemnych z języków...
PAP
23.05.2014
To dość nietypowa wizyta. Dotąd bowiem peregrynacja relikwii świętego czy błogosławionego odbywała...
PAP
23.05.2014
Prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia nie może uniemożliwiać dyrektorowi szkoły...
Krzysztof Lisowski
23.05.2014
Komentując wypowiedź prezesa ZNP na temat wsparcia reorientacji i aktywizacji zawodowej...
PAP
22.05.2014
W pierwszej wersji podręcznika MEN niektóre fragmenty były na tyle zbieżne z podręcznikiem WSiP, że...
Monika Sewastianowicz
22.05.2014
Zapowiedziane w ubiegłym roku przez resorty edukacji i pracy wsparcie systemowe aktywizacji...
PAP
22.05.2014
Nie wierzę w zapewnienia, że zmiany wejdą w życie już w styczniu 2015 r. - mówi o projekcie...
Monika Sewastianowicz
22.05.2014
Od września obowiązują nowe regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów. Zmniejszy się liczba...
Monika Sewastianowicz
22.05.2014
Tysiące rodziców dowiaduje się właśnie, że przedszkole ich dziecka będzie zamknięte przez część...
PAP
22.05.2014
Maturzyści w czwartek przystąpią do pisemnego egzaminu z języka włoskiego. Egzamin pisemny na...
PAP
22.05.2014
Przedszkola publiczne w Mysłowicach (Śląskie) zostaną wyposażone w czytniki elektroniczne. Zdaniem...
PAP
22.05.2014
Od 1 września 2015 r. minister edukacji przed zatwierdzeniem podręcznika szkolnego przygotowanego...
PAP
22.05.2014
662 gminy zwróciły się do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej na wyposażenie świetlic szkolnych....
Serwis Samorządowy PAP
21.05.2014
W Polsce wciąż brakuje nauki programowania w szkołach podstawowych. Na świecie programowanie...
21.05.2014
Ok. 25 proc. uczniów ma problem z nadwagą lub otyłością - szacuje Urząd Miasta w Częstochowie,...
PAP
21.05.2014
Uważam za zaletę Dyrektora Szkoły to, że adresowany jest nie tylko do dyrektorów szkół, ale także...
21.05.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o systemie oświaty zmieniającą przepisy dotyczące...
Monika Sewastianowicz
21.05.2014
Projekt ustawy regulującej udostępnianie przez szkoły darmowych podręczników jest nieprecyzyjny i...
Monika Sewastianowicz
21.05.2014
Przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego najwyraźniej zapomniano o nauczycielkach odbywających staż...
Monika Sewastianowicz
21.05.2014
Maturzyści w środę przystąpią do pisemnego egzaminu z języka hiszpańskiego. Egzamin pisemny na...
PAP
21.05.2014
Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w sprawie organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego w...
PAP
21.05.2014
Pierwsza we Włoszech szkoła dla operatorów dronów powstała w Rzymie w odpowiedzi na ogromne...
PAP
21.05.2014
Ocena negatywna pracy nauczyciela skutkuje rozwiązaniem z nim stosunku pracy z trzymiesięcznym...
21.05.2014
Pełnoletni uczniowie skarżą się, że nauczyciele nie chcą uznawać podpisanych przez nich...
Monika Sewastianowicz
20.05.2014
Zainwestowali w nikomu niepotrzebne kwalifikacje, bo polskie szkolnictwo jest kompletnie...
Monika Sewastianowicz
20.05.2014
Policja aresztowała nauczycielkę z Legionowa. Postawiono jej zarzuty zgwałcenia uczennicy,...
Monika Sewastianowicz
20.05.2014
Rok szkolny 2015/2016 będzie ostatnim, w którym prowadzona będzie rekrutacja do szkół policealnych...
Monika Sewastianowicz
20.05.2014
Ustawa wprowadzająca możliwość zatrudniania asystentów nauczycieli określa jedynie, że nie mogą oni...
Monika Sewastianowicz
20.05.2014