Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym...
Monika Sewastianowicz
06.08.2014
Resort edukacji chce ograniczyć obowiązki związane z prowadzeniem szkolnej dokumentacji. Dyrektorzy...
Monika Sewastianowicz
06.08.2014
Ponad 97 proc. szkół w całej Polsce zdecydowała się na przyjęcie rządowej oferty darmowego...
PAP
06.08.2014
W 2016 r. oddziały przedszkolne z mocy prawa przekształcą się w przedszkola, pomieszczenia muszą...
Monika Sewastianowicz
06.08.2014
Gastronomia, logistyka, hotelarstwo i informatyka to profile szkół najczęściej wybierane przez...
PAP
06.08.2014
Dyrektorzy szkół dużo lepiej niż nauczyciele oceniają korzyści płynące z ewaluacji zewnętrznej....
Monika Sewastianowicz
06.08.2014
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym gotowości szkół na przyjęcie sześciolatków najgorzej...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Już niedługo przyjdą do szkoły twojego dziecka. Chodzi tylko o to, by przyzwyczaić małe dzieci do...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Instytut Badań Edukacyjnych zbada, jak działa ukryta selekcja w gimnazjach. Oparte zostanie na...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
O tym czy podjąć inicjatywę ustawodawczą mającą na celu rozszerzenie grona uprawionych do...
PAP
05.08.2014
Rzecznik praw dziecka chce, by korzystanie z solariów było dozwolone od 18. roku życia. Zwrócił się...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pracę najłatwiej znajdują absolwenci wyższych...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport dotyczący ewaluacji. Wynika z niego, że dyrektorzy...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Resort edukacji doprecyzował przepisy określające zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej. W...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Większość nauczycieli jest sceptyczna wobec deklaracji wiary. Jej głównymi propagatorami są nadal...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Zawsze mogę do pisma zajrzeć, poszukać porady czy rozwiązania. - pisze o miesięczniku Dyrektor...
04.08.2014
Do 5 sierpnia trzeba zweryfikować dane dotyczące liczby poszczególnych rodzajów adaptacji...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma...
Adam Bochentyn
04.08.2014
Mimo krytyki, jaka spada na wyższe uczelnie, za produkowanie bezrobotnych magistrów, dyplom wciąż...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Od przyszłego roku jedyną oceną, jaką będą mogli dostać uniowie klas I-III, będzie ocena opisowa....
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Resort edukacji przygotował założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji....
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej będą uczyć się z rządowego podręcznika, dlatego nie...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Pierwsza z czterech części przygotowywanego na zlecenie MEN Naszego elementarza została...
PAP
02.08.2014
Deklaracja wiary nauczycieli wywołała spór o wartości, jakie powinna reprezentować polska szkoła....
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Resort edukacji zniesie ograniczenia dotyczące udziału gimnazjalistów w olimpiadach przedmiotowych....
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Stypendia odgrywają szczególną rolę w życiu studenta. W związku z tym warto się upewnić czy kwota...
01.08.2014
Jesienią ruszają dwa programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które mają zacieśnić...
01.08.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące program Wyprawka Szkolna. Pomocą w roku...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Gdy dochodzi do konfliktu między dobrze uformowanym sumieniem a prawem stanowionym, obywatel ma...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji przepisów regulujących prowadzenie...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski