Zdaniem organu nadzoru ustawodawca nie przekazał kompetencji do regulowania, kto jest uprawniony do uzyskania pomocy zdrowotnej, w taki sposób, w jaki uczyniła to rada gminy Siekierczyn, a krąg uprawnionych był węższy od wskazanego w  art. 72 Karty nauczyciela, ponieważ wyłączał osoby otrzymujące nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.