Petraeus będzie przez rok wykładał na Macaulay Honors College jako wizytujący profesor. Zgodnie z informacją podaną przez lokalny blog Gawker.com Petraeus miał początkowo otrzymać 200 tys. dolarów za nauczanie jednego przedmiotu, co wywołało burzę wśród pracowników akademickich. W amerykańskim systemie edukacji pełnoetatowy pracownik zarabia średnio nieco poniżej 90 tys. dolarów w ciagu roku.
Petraeus zaproponował obniżenie swojego wynagrodzenia, aby uniknąć w tej kwestii kontrowersji i skupić się na nauczaniu - powiedział jego pełnomocnik Robert Barnett, dodając, że "generał nie podjął się prowadzenia zajęć dla pieniędzy".
Kiedy Macaulay Honors College ogłosiło w kwietniu tego roku, że zatrudni Petraeusa, wyraził on radość z powodu pracy w miejscu, gdzie większość studentów to dzieci imigrantów. Według dziekan uczelni Ann Kirschner Petraeus chce jak najbardziej pomóc studentom i "wzbogaci zajęcia o unikatową perspektywę", będącą owocem jego wieloletniego doświadczenia.
Petraeus uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Princeton i jest autorem licznych publikacji na temat stosunków międzynarodowych, strategii i taktyk wojskowych oraz kwestii bezpieczeństwa narodowego. Seminarium, które Petraeus poprowadzi w Macaulay Honors College, poświęcone będzie światowemu spowolnieniu gospodarczemu.
Generał David Petraeus to jeden z najbardziej szanowanych wysokich rangą wojskowych w USA. Był dowódcą wojsk amerykańskich w Iraku, potem szefem Centralnego Dowództwa (CENTCOM), a następnie dowódcą wojsk w Afganistanie. W 2011 roku został mianowany dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), w rok po objęciu stanowiska podał się jednak do dymisji, wskazując jako przyczynę swój romans pozamałżeński.