Forum Cyfrowych Innowacji poświęcone było społecznym aspektom rozwoju kompetencji związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Wzięli w nim udział m.in.: Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, który objął Forum swoim patronatem, doradca w MAiC Włodzimierz Marciński, pedagog mediów z Uniwersytetu Gdańskiego dr Grzegorz Stunża oraz psycholog zajmująca się podstawami edukacji dzieci prof. Anna Brzezińska.
W trakcie Forum badacze z TNS Polska zaprezentowali podstawowe wyniki badania "Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce".
Badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Orange Polska. Badacze przeprowadzili 600 wywiadów z osobami w wieku 14-18 lat oraz z ich rodzicami. Oprócz tego odwiedzili część badanych w domu, aby obserwować jak korzystają z internetu i komputera.
Z przedstawionych badań wynika, że młodzi ludzie spędzają w sieci średnio dwie i pół godziny na dobę. 71 proc. z nich stwierdziło, że trudno im sobie wyobrazić życie bez internetu a 69 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że bez internetu życie byłoby dużo mniej zabawne.
88 proc. badanych posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, a 62 proc. deklaruje, że odwiedza stronę tego serwisu. Dla 75 proc. ankietowanych internet pozwala na kontakt z osobami o podobnych poglądach a 62 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że internet zapewnia im przynależność do grupy przyjaciół oraz ich akceptację.
Jak wynika z zaprezentowanych wyników 61 proc. młodych ludzi potwierdziło, że dzięki internetowi mogą komunikować się z ludźmi, których nie mieliby szansy spotkać osobiście.
Badacze pytali także młodych ludzi, co jest głównym ograniczeniem w korzystaniu z internetu. Okazało się, że największym ograniczeniem jest bariera językowa. Tylko 8 proc. młodych potwierdziło, że odwiedza obcojęzyczne strony a 36 proc. deklaruje, że na takie strony nie wchodzi. Przy czym aż 93 proc. badanych zadeklarowało, znajomość języka angielskiego a 35 proc. - niemieckiego.
Młodzi ludzie postrzegają siebie jako biegłych użytkowników nowych technologii. Dobrze lub bardzo dobrze swoje kompetencje w zakresie obsługi internetu ocenia 84 proc. w obsłudze komputera - 80 proc. a w wyszukiwaniu informacji w internecie - 80 proc.
Okazało się jednak, że ocena własnych kompetencji nie zawsze odpowiada rzeczywistemu poziomowi tych umiejętności. Tylko 25 proc. ankietowych zadeklarowało, że korzysta z programów komputerowych do edycji zdjęć, 10 proc. do edycji muzyki, a 9 proc. do edycji wideo. 66 proc. badanych nie zna i nie korzysta z tego typu narzędzi.
Badacze poprosili także o rozwiązanie prostego zadania związanego z wyszukiwaniem informacji w internecie. Zaledwie 2 proc. badanych przy rozwiązywaniu tego zadania wykorzystało tzw. operatory logiczne, które umożliwiają bardzie precyzyjne i dokładniejsze wyszukanie informacji w sieci.
Badania pokazały także, że młodzi ludzi mają dość wysokie zaufanie do znajdowanych w internecie informacji. 65 proc. z nich ocenia jako wiarygodne informacje, które znajdują w sieci. Badacze pytali także młodych ludzi czy weryfikują informacje z internetu. 79 proc. zadeklarowało, że sprawdza informacje, które znajduje w sieci. Najczęściej - 24 proc. badanych - poszukując innych źródeł w sieci, 15 proc. sprawdza informacje korzystając z książek i encyklopedii. Z kolei 21 proc. młodych ludzi w ogóle nie sprawdza czy wiadomości w sieci są prawdziwe.
60 proc. badanych stwierdziło, że internet jest głównym źródłem informacji przy nauce i odrabianiu prac domowych. Z kolei 72 proc. zadeklarowało, że nauka bez internetu byłaby dla nich dużo trudniejsza.
Podczas dyskusji dotyczącej korzystania przez młodych ludzi z internetu i komputerów psycholog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Anna Brzezińska zwróciła uwagę, aby w kształtowaniu umiejętności cyfrowych zwracać większą uwagę na to, kto i w jakim celu używa nowych technologii a nie skupiać się tylko na samych narzędziach, jakim są internet i komputer.
Zdaniem dr Grzegorza Stunży, młodzi ludzie potrzebują przewodników, którzy przekażą im umiejętności związane z korzystaniem z komputera czy internetu. "Myśląc o kompetencjach cyfrowych musimy się zastanowić nad wizją człowieka, jakiego chcemy stworzyć" - podkreślił Stunża.
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni podkreślił, że internet doprowadził do wielkiej zmiany, która daje ogromne szanse na poszerzanie wiedzy o świecie i rozwój różnych form współpracy. Dodał jednak, że sieć niesie ze sobą także zagrożenia, jeśli będzie tylko wykorzystywana do rozrywki.
Dlatego jego zdaniem konieczny jest rozwój kompetencji cyfrowych takich jak umiejętność weryfikacji informacji, umiejętności komunikacyjne w internecie, kreatywność w tworzeniu cyfrowych treści, a także wiedza, pozwalająca z jednej strony chronić prywatność w sieci a z drugiej - korzystać z programów chroniących nas przed działaniami cyberprzestępców. Ostatnim elementem kompetencji cyfrowych - według Boniego - jest umiejętność rozwiązywania problemów przez współpracę w internecie.