"Jesteście fantastyczni. Gratuluję sukcesów i życzę kolejnych" – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie uroczystej gali wręczenia dyplomów. Spotkanie odbyło się w auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendium ministra edukacji narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Każdego roku do MEN wpływa około dwóch tysięcy wniosków o przyznanie tego wyróżnienia. Wszystkie wnioski dotyczą uczniów, mogących się pochwalić znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji. Aby zdobyć stypendium trzeba być m.in. laureatem nie jednej, a dwóch olimpiad przedmiotowych.

W tym roku stypendium trafiło do 320 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie. Kwota stypendium to 3 tys. zł jednorazowej, nieopodatkowanej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów przeznaczono łączna kwotę 960 tys. zł.

"Gratuluję nie tylko uczniom i dumnym rodzicom, ale też nauczycielom, którzy pracują z tymi najlepszymi. Dobrze wiem, że praca z nimi wcale nie jest łatwa. Uważam, że gdyby pozwalał na to budżet państwa, to przede wszystkim właśnie wy powinniście zarabiać lepiej" - dodała Kluzik-Rostkowska.

W tym roku najwięcej stypendystów pochodzi z województwa mazowieckiego - 31 osób, a najmniej - tylko jeden uczeń - z województwa opolskiego. Wśród laureatów stypendiów MEN są zarówno absolwenci liceów, jak i uczniowie podstawówek, techników i szkół zawodowych. (PAP)

aszw/ agz/