Pomoc obejmie prawie 2,3 tys. oddziałów przedszkolnych. Edukacja przedszkolna - jak przekonywały we wtorek w Warszawie minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas i minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska - jest jednym z priorytetów państwa i wymaga szczególnego wsparcia w tych gminach, gdzie opieka przedszkolna odbywa się wyłącznie w oddziałach przedszkolnych w szkołach. "Planujemy przeznaczenie tych 210 mln zł przede wszystkim dla gmin wiejskich. Pieniądze te będą przeznaczone na dostosowanie sal w oddziałach przedszkolnych na potrzeby młodszych dzieci. Szkoły będą mogły zakupić wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne, przeznaczyć je na place zabaw" - mówiła Szumilas.
Podkreśliła, że pieniądze na oddziały przedszkolne gminy uzyskają w prosty sposób, m.in. będą rozliczane ryczałtem i nie będą musiały wnosić wkładu własnego. "Tym sposobem cała kwota pieniędzy, która w unijnym budżecie 2007-2013 jest przeznaczana na przedszkola, wzrasta z 1,5 do 1,7 mld" - poinformowała Bieńkowska i dodała, że w Polsce do tej pory na wsparcie edukacji przedszkolnej wykorzystano 1,2 mld zł, czyli 74 proc. dostępnej puli.
Minister przekonywała też, że dzięki unijnemu wsparciu liczba dzieci, które w Polsce są objętą opieką przedszkolną, jest jedną z najwyższych w Europie. "Przypomnę, że pięć lat temu co szóste dziecko uczęszczało do przedszkola. W tej chwili jest to co drugie dziecko" - zaznaczyła szefowa MRR. Oba ministerstwa skierują dodatkowe fundusze na rozwój edukacji przedszkolnej w ramach unijnego Programu Kapitał Ludzki.
W pierwszej kolejności pieniądze mają być przeznaczone na modernizację 2293 przedszkoli zlokalizowanych przy 1402 szkołach podstawowych. W efekcie na jeden oddział przedszkolny przypadnie ponad 90 tys. zł. Za realizację tego celu odpowiedzialne będą samorządy wojewódzkie. MEN przewiduje dodatkowo akcję informacyjną, która pozwoli na dotarcie do wszystkich potencjalnych odbiorców dotacji oraz pomoc przy jej pozyskiwaniu. Wsparcie finansowe ma umożliwić wyrównywanie szans tych dzieci, które do tej pory miały utrudnienia w dostępie do edukacji przedszkolnej.
Projekt zakłada zwiększenie o ok. 55 tys. miejsc w oddziałach przedszkolnych m.in. poprzez ich przystosowanie dla dzieci młodszych oraz zwiększenie godzin ich pracy. Z kolei ich modernizacja i doposażenie przedszkoli ma poprawić jakość świadczonych usług edukacyjnych.
MEN i MRR przewidują, że dodatkowymi pieniędzmi samorządy będą dysponowały od 1 lipca 2013 r. W 2013 r. do budżetów gmin trafi ponadto - jak przypomniała szefowa MEN - rządowa dotacja na każdego przedszkolaka. Samorządy otrzymają 320 mln zł z budżetu państwa. Pieniądze te mają być wykorzystane m.in. na obniżenie od 1 września 2013 r. opłat za przedszkola wnoszonych przez rodziców. W kolejnych latach dotacja ta - jak zapowiedziała Szumilas - będzie jeszcze wyższa, aż do kwoty ponad 1,7 mld zł w 2016 r. Minister zapowiedziała przy tym, że w 2015 r. z przedszkoli będzie mogło korzystać 90 proc. dzieci, a w 2016 r. do przedszkoli będą mogły chodzić wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat. (PAP)

Finansowanie przedszkoli będzie jednym z tematów VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, która odbędzie sie 27 lutego w Warszawie. Program i formularz rejestracyjny dostępne tutaj>>