Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje kontrolę wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach...
Paweł Zuń
07.09.2016
Resort edukacji nie zamierza zmuszać szkół do zabierania uczniów na Smoleńsk. Do obejrzenia filmu...
Monika Sewastianowicz
07.09.2016
Resort pracy powinien zadbać o prawa nauczycieli zatrudnianych w placówkach wychowawczych,...
Monika Sewastianowicz
07.09.2016
Do 20 września uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych w Polsce i za granicą mogą...
Monika Sewastianowicz
07.09.2016
W tym roku uczestnicy Europejskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty dowiedzą się, jak...
Monika Sewastianowicz
06.09.2016
Sytuacja dot. nauki języka polskiego na terytorium Niemiec jest niezadowalająca; by to zmienić,...
PAP
06.09.2016
Organy samorządu mają coraz mniejszy wpływ na politykę kadrową szkół. Na Mazowszu kuratoria...
Monika Sewastianowicz
06.09.2016
Staże i praktyki zawodowe, specjalistyczne kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje, obozy naukowe, a...
PAP
06.09.2016
Reforma edukacji jest konieczna, ponieważ nie stać nas na utrzymanie obecnego systemu szkolnictwa -...
Monika Sewastianowicz
06.09.2016
Gimnazja, które nie są w zespołach szkół, ale są samodzielne, będą miały pięć lat na to, by stać...
PAP
06.09.2016
Ponoszenie przez szkołę dodatkowych opłat za organizację zajęć pozalekcyjnych jest uzależnione od...
06.09.2016
W dniach 24 i 25 września br. Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z Biblioteką Narodową...
Monika Sewastianowicz
06.09.2016
Dzięki dotacji przyznanej przez ministerstwo kultury z funduszy unijnych rozbudowany zostanie...
PAP
05.09.2016
Zbliża się drugi nabór na projekty budowy sieci szerokopasmowego internetu w ramach programu Polska...
Monika Sewastianowicz
05.09.2016
Już 13 września posłowie zajmą się projektem nowelizacji, która zakłada finansowanie...
Monika Sewastianowicz
05.09.2016
Warszawscy urzędnicy szykują decyzje odmowne ws. odmowy zwrotu gruntów pod przedszkolem i żłobkiem....
Monika Sewastianowicz
05.09.2016
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia regulującej klasyfikację zawodów szkolnictwa...
Monika Sewastianowicz
05.09.2016
We wrześniu każdy polski uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej na Litwie otrzyma wyprawkę wartą...
PAP
05.09.2016
Sprzeciw wobec niszczenia edukacji przez PiS zawiera tzw. Deklaracja Wrocławska, którą podpisali we...
PAP
05.09.2016
Przewóz dzieci nieprzystosowanymi do tego autobusami, których stan techniczny często zagraża...
PAP
05.09.2016
Jak podkreśliła minister edukacji, największą bolączką w szkole jest w tej chwili źle zaplanowana i...
Agata Piszko
05.09.2016
Sfinansowanie przez inne resorty rządowe edukacji na temat pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i...
PAP
04.09.2016
Od uroczystego spotkania z pierwszoklasistami i ich rodzicami rozpoczął się w sobotę w Budapeszcie...
PAP
04.09.2016
I Liceum Ogólnokształcącemu we Wrocławiu nadano w sobotę imię Danuty Siedzikówny ps. Inka. Ta...
PAP
03.09.2016
Kosztem blisko 7,2 mln zł, w ciągu najbliższych trzech lat prawie pół tysiąca uczniów z woj....
PAP
03.09.2016
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Świętochłowicach będą się uczyć języka chińskiego od...
PAP
02.09.2016
Dzięki materiałom dydaktycznym przygotowanym m.in. przez Rzecznika Praw Pacjenta, uczniowie na...
PAP
02.09.2016
Popularność szkół w klasami mundurowymi świadczy, że młodzi ludzie są zainteresowani służbą...
PAP
02.09.2016
Caritas Polska przekazała 50 tys. szkolnych wyprawek dla dzieci z ubogich rodzin w ramach akcji...
PAP
02.09.2016
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dostosowujące wymogi dotyczące szkolenia...
Monika Sewastianowicz
02.09.2016