Fundacja zareagowała na zapisy regulaminu jeden ze szkół - statut stanowi: „Religia jest obowiązkowym zajęciem edukacyjnym dla uczniów, których rodzice nie zgłosili z początkiem roku szkolnego do dyrektora szkoły pisemnej informacji o rezygnacji z posyłania dziecka na te zajęcia.”.
Zgodnie z prawem religia powinna być organizowana wyłącznie na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, więc jeżeli już placówka może wymagać jakichkolwiek oświadczeń w tej sprawie, to powinny one dotyczyć chęci uczestnictwa w lekcjach katechezy.Placówka może zażądać złożenia oświadczenia, jeżeli uczeń, który wcześniej chodził na religię, rezygnuje z lekcji (w każdym przypadku wystarczy złożenie jednego oświadczenia - nie można wymagać, by oświadczenie składano w każdym kolejnym roku szkolnym).  

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów