Resort sportu zobowiąże swoich stypendystów do promowania ruchu w szkołach. Taka klauzula ma zostać...
Monika Sewastianowicz
14.03.2016
Kierownictwo ZNP przed drugim czytaniem projektu nowelizacji będzie szukało wsparcia wśród posłów...
Monika Sewastianowicz
14.03.2016
Fakt, że dzieci z domu dziecka czy pogotowia opiekuńczego nie mogą otrzymać Karty Dużej Rodziny,...
Norbert Bonin
12.03.2016
Dzieci w UE mogą stać się wkrótce beneficjentami nowego programu, którego zadaniem będzie...
Monika Sewastianowicz
11.03.2016
Wiceminister edukacji spotkała się z uczniami klas wojskowych warszawskiego liceum im. Waldemara...
Paweł Zuń
11.03.2016
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma...
11.03.2016
Nie można pozbawić organizacji związkowej możliwości zaopiniowania projektu uchwały o przekazaniu...
Anna Dudrewicz
11.03.2016
Druga edycja programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów Finansoaktywni. Misja: Budżet cieszy się...
Jolanta Mazur
10.03.2016
Książki o tematyce oświatowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
10.03.2016
Jedno z wydawnictw edukacyjnych przygotowało test, który uczy dzieci, jak rozwiązać zadania na...
Monika Sewastianowicz
10.03.2016
Nauczyciel, który wybierze sposób wykorzystywania opieki w godzinach, nie musi wnioskować o...
Joanna Lesińska
10.03.2016
Cofnięcie sześciolatków do przedszkoli spowoduje, że dochody gmin zmniejszą się o ponad miliard zł...
Monika Sewastianowicz
10.03.2016
Akademia Pedagogiczna Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli CONVIVENTIA...
09.03.2016
Zespoły administracyjno-ekonomicznej obsługi szkół mogą działać nie dłużej niż do końca 2016 r. Od...
Renata Niemiec
09.03.2016
Według badania przeprowadzonego przez firmę Hargreaves Lansdown na grupie 252 pracodawców, coraz...
Monika Sewastianowicz
08.03.2016
Resort edukacji będzie zamawiał więcej materiałów od firm zewnętrznych. Zainwestuje głównie w...
Monika Sewastianowicz
08.03.2016
Minister Anna Zalewska wzięła udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty....
Paweł Zuń
08.03.2016
Szczegóły dotyczące ustalania wynagrodzeń członków komisji dyscyplinarnych określone zostaną w...
Monika Sewastianowicz
08.03.2016
Uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuować naukę w klasie I, nie zostanie...
Monika Sewastianowicz
08.03.2016
Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne gorzej wypadają w rankingach dotyczących poziomu nauczania...
Monika Sewastianowicz
07.03.2016
WDzienniku Ustaw opublikowano ustawę budżetową na 2016 r. Kwota bazowa służąca do wyliczania...
Monika Sewastianowicz
07.03.2016
Przewóz pasażerów według harmonogramu jazdy nie jest przewozem okazjonalnym i wymaga zezwolenia -...
Monika Sewastianowicz
07.03.2016
Organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki określonym osobom na...
Magdalena Fota
07.03.2016
Działalność każdej szkoły i przedszkola podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych....
04.03.2016
Zbyt wąska oferta w stosunku do potrzeb uczniów, a także utrudniony dostęp do pomocy szkolnych to...
Monika Sewastianowicz
04.03.2016
W tym roku może być mniej likwidacji szkół, przyczyni się do tego najprawdopodobniej nowela, która...
Monika Sewastianowicz
04.03.2016
Nie ma potrzeby, by w komisji dyscyplinarnej obowiązkowo zasiadał przedstawiciel związku zawodowego...
Monika Sewastianowicz
04.03.2016
W 2016 uległy zmianie przepisy dotyczące składu komisji rekrutacyjnych w przedszkolach. W skład...
Monika Sewastianowicz
04.03.2016
Około 24 proc. osób powyżej 15. roku życia jest zagrożone wykluczeniem cyfrowym - wynika z raportu...
Monika Sewastianowicz
04.03.2016
Nowy Świat w Ruchu to tytuł nowej wystawy otwartej w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. To 80...
Monika Sewastianowicz
03.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski