Religia tylko na życzenie
Obecne rozwiązania dotyczące nauczania religii w szkołach mają swoje źródło w ustawie o systemie oświaty, a konkretnie w art. 12 tego aktu prawnego.
Stanowi on, że: "publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów (pełnoletnich - red.). " Dodatkowo przepis ten jest podstawą prawną do wydania rozporządzeń określających warunki organizowania lekcji religii przez szkoły.

Nowa ustawa bez zapisów o religii

Nowa ustawa, którą MEN przekazało do konsultacji,  nie zawiera odpowiednika tego zapisu i w żaden sposób nie przesądza o organizacji lekcji religii, w ogóle nie wspominając o tym problemie. O komentarz na ten temat poprosiliśmy resort oświaty.
"Nie przewidujemy zmian w zakresie organizacji zajęć z religii lub etyki. Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Dodam, że podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.Nie przewidujemy zmian w zakresie organizacji zajęć z religii lub etyki. Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Dodam, że podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia." - zapewnił Łukasz Trawiński z biura prasowego MEN.

Nauczyciele po reformie: najpierw stan nieczynny, potem rozwiązanie umowy>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów