A jednak zwolnienia
Minister edukacji zapewnia, że reforma nie spowoduje masowych zwolnień nauczycieli. Opublikowany na stronie internetowej MEN komunikat wyjaśnia, co stanie się z pedagogami zatrudnionymi w szkołach objętych reformą.
"Nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujących w ramach systemu oświaty szkołach z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele:
- dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych;
- dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia;
- dotychczasowego czteroletniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum;
- dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami
4-letniego liceum ogólnokształcącego;
- zespołu szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stają się nauczycielami 8-letniej szkoły podstawowej." - wyjaśnia resort.
Jak łatwo zauważyć, brakuje tutaj informacji, jaki los spotka nauczycieli likwidowanych gimnazjów, które nie należą do żadnego zespołu szkół.

Jakie kierunki zmian w oświacie? - komentarz LEX Prawo Oświatowe>>

Najpierw stan nieczynny
Aby się tego dowiedzieć, trzeba sięgnąć do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej nowy ustrój szkolny.
Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, dla których zabraknie godzin, już w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przeniesieni w stan nieczynny. Jeżeli nie wyrażą na to zgody, dyrektor z końcem roku rozwiąże z nimi stosunek pracy. Regulacja dotyczyć będzie wszystkich pedagogów, zarówno tych zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i pracujących na umowę o pracę - niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Taki stan rzeczy potrwa do końca roku szkolnego 2018/2019, z tą datą stosunek pracy z nauczycielami gimnazjów zostanie rozwiązany i otrzymają oni stosowne odprawy.

Reforma oświaty: dorabianie do etatu tylko za zgodą dyrektora szkoły>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów