Dodatkowa praca tylko za zgodą dyrektora
Regulację wprowadzi ustawa wprowadzająca nowe przepisy regulujące ustrój oświaty - znowelizuje ona m.in. Kartę Nauczyciela.
Zasada będzie dotyczyć jedynie okresu przejściowego, a zatem obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r. i obejmie pedagogów zatrudnianych w pełnym wymiarze.
Po wejściu w życie ustawy podjęcie dodatkowej pracy wymagać będzie uzyskania zgody dyrektora szkoły, nauczyciel, który tego obowiązku nie dopełni, będzie mógł zostać zwolniony z końcem roku za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
Co istotne zasada obejmie wszystkich pedagogów zatrudnianych w pełnym wymiarze zajęć, a zatem również tych, którzy już pracują w innej szkole. Będą oni musieli uzyskać zgodę na kontynuowanie pracy w innej placówce.

Jakie kierunki zmian w oświacie? - komentarz LEX Prawo Oświatowe>>

Łatwiej bez pełnego etatu
Uzasadnieniem dla wprowadzenia tego typu rozwiązań jest najprawdopodobniej chęć zapewnienia miejsc pracy większej liczbie nauczycieli.
MEN chce bowiem, by ustawa umożliwiała uzupełnianie etatu w innej szkole nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż połowa pensum.
Projektowane regulacje zakładają także, że nauczyciel zatrudniony w wygaszanym lub przekształcanym gimnazjum będzie mógł kontynuować wcześniej rozpoczęty staż na kolejny stopień awansu zawodowego, bez względu na wymiar zatrudnienia.

Dyrektor gimnazjum będzie zastępcą w podstawówce>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów