Przedstawione propozycje mają być szczegółowo analizowane przez ekspertów pracujących nad podstawą programową kształcenia ogólnego. W wyniku tych prac zostanie przygotowany projekt rozporządzenia, który będzie podlegał uzgodnieniom i konsultacjom publicznym.
Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I- III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) pozostaje bez zmian. Propozycja MEN>>

Przyszły rok szkolny już bez rekrutacji do gimnazjum>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów