Święto zostało uchwalone przez Sejm RP 11 września 1998 r. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie została powołana Służba Zwycięstwu Polski – fundament ogólnokrajowej konspiracji niepodległościowej. Przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a w 1942 roku w Armię Krajową, tworzyła wraz z Delegaturą Rządu na Kraj i ugrupowaniami politycznymi oraz podziemnym wymiarem sprawiedliwości struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które okazało się fenomenem w okupowanej Europie.

Lekcja historii na żywo: Wykład o Polskim Państwie Podziemnym>>