Nauczyciela na etacie też będzie można przenieść
W okresie wprowadzania reformy edukacji - do 31 sierpnia 2019 r. - organ prowadzący będzie mógł przenieść do innej szkoły lub na inne stanowisko nie tylko nauczycieli mianowanych, ale także pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Przenoszeni nauczyciele stracą również część uprawnień - zniknie obowiązek zapewnienia im służbowego mieszkania oraz zatrudnienia dla małżonka będącego nauczycielem.
Takie zapisy można znaleźć w projekcie ustawy wprowaadzającej nowe regulacje ws. funkcjonowania szkół.

Jakie kierunki zmian w oświacie? - komentarz LEX Prawo Oświatowe>>

Zgoda tylko od mianowanego?
Pewną ochroną dla przenoszonych nauczycieli ma być zawieszenie przepisu, który umożliwia przenoszenie nauczyciela mianowanego wbrew jego woli.
"Zawieszenie  stosowania  w  okresie  przejściowym  art.  19  ustawy – Karta  Nauczyciela uniemożliwi przenoszenie nauczycieli mianowanych bez ich zgody, pozostawiając decyzję o ewentualnym przeniesieniu samemu nauczycielowi." - deklaruje resort w uzasadnieniu.
Nie wspomina jednak, co stanie się z przenoszonymi nauczycielami zatrudnianymi na umowę o pracę. Z zestawienia ww. przepisów wynikałoby, że uzyskanie zgody tych pedagogów na przeniesienie nie będzie konieczne.
Dodatkowo nie będą mieli uprawnień, które dotychczas posiadali nauczyciele mianowani będący w podobnej sytuacji - gmina nie zapewni im służbowego mieszkania ani pracy dla małżonka będącego nauczycielem.

Nauczyciele po reformie: najpierw stan nieczynny, potem rozwiązanie umowy>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów