III Kongres Edukacja i Rozwój przygotowywany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Do współpracy zaprosiliśmy instytucje reprezentujące administrację publiczną, naukę i szkolnictwo wyższe, przemysł i biznes.}
Tradycyjnie, jedną z części Kongresu będzie Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się już po raz osiemnasty. Prelegenci omówią m.in. projekt zmian systemu oświaty ogłoszony przez MEN oraz nowe zadania dla nauczycieli i dyrektorów. Ogłoszone zostaną także wyniki Konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola, obchody Dnia Dyrektora Szkoły i Przedszkola.

Wszystko na temat Kongresu i Konferencji>>