– Ze wstępnej analizy wynika, że na samo wyposażenie i doposażenie szkół będziemy musieli wydać dodatkowo ponad 2,3 mln zł. Jeśli resort nie będzie wspierać finansowo samorządów we wdrażaniu tej reformy, ten problem będzie narastał – mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.
Samorządowcy szacują także, że duże koszty pochłoną odprawy dla nauczycieli - w samej Warszawie może to kosztować nawet 60 mln zł.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 20 września 2016 r.

Zalewska: pieniądze na dostosowanie 2150 gimnazjów w rezerwie budżetowej>>