W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kończący szóstą klasę będą kontynuować naukę w szkole podstawowej, co oznacza brak naboru do gimnazjów. Te ostatnie znikną 1 września 2019 r.
Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.
W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.
Będą obowiązywać dwie podstawy programowe, ostatni rocznik kończący gimanzja ukończy szkołę na dotychczasowych zasadach.
"Projekt ustawy zakłada, stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nie będzie już klasy I obecnego gimnazjum, a w latach następnych kolejnych klas." - tłumaczy resort edukacji.
Ostateczną decyzję co do sposobu przekształcenia gimnazjum podejmie jednostka samorządu terytorialnego.
"Jeśli organ prowadzący inny niż jednostka samorządu terytorialnego będzie chciał włączyć  prowadzone przez siebie publiczne gimnazjum do prowadzonej przez siebie publicznej  szkoły podstawowej  będzie zobligowany do 31 stycznia 2017 r. złożyć stosowny wniosek do gminy" - informuje resort edukacji.

 

Przyszły rok szkolny już bez rekrutacji do gimnazjum>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów