Pierwsi absolwenci ukończą szkołę branżową drugiego stopnia w 2022 r. Będą mogli podejść do matury i uzyskać branżowe świadectwo dojrzałości. Egzamin będzie składał się z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.
Świadectwo dojrzałości zdobyte po tej ścieżce umożliwi podjęcie studiów inżynierskich lub licencjackich. Uzyskanie tytułu magistra będzie wymagało uzupełnienia wykształcenia w liceum dla dorosłych.
Eksperci sceptycznie oceniają ten pomysł, zwracając uwagę, że doprowadzi to do różnicowania rodzajów wykształcenia. A absolwenci szkół zawodowych będą musieli się cofnąć, aby móc zdobyć wyższy poziom.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 21 września 2016 r.

Reforma oświaty: eksperci raczej sceptyczni>>