Jak wynika z badania „Młodzież 2013”, 61% uczniów i uczennic kończących szkoły ponadgimnazjalne nigdy nie brało udziału w wyborach. Nic więc dziwnego, że młodzi nie chodzą do urn w czasie „dorosłych wyborów”, a od dawna to właśnie wśród osób w wieku 18-21 lat utrzymuje się najniższa frekwencja wyborcza.
– To szalenie ważne, by młodym ludziom pokazywać, że ich głos ma znaczenie i zachęcać ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania. Aktywny udział w pięcioprzymiotnikowych wyborach do samorządu uczniowskiego to świetna lekcja demokracji – mówi Michał Tragarz, koordynator akcji. 
Pierwszym krokiem do zmiany jest organizacja demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Realne działania i wpływ na to, co dzieje się w szkole, wymaga kompetentnych kandydatów i świadomych wyborców. - Nasze doświadczenie pokazuje, że młodzi ludzie potrafią być aktywnymi i świadomymi obywatelami – trzeba im tylko stworzyć do tego odpowiednie warunki – twierdzi Michał Tragarz. Udowadnia to akcja Samorządy Mają Głos, w ramach której tylko w 2015 roku wybory zorganizowało 459 szkół, a średnia frekwencja wyborcza wyniosła 80%. We wszystkich latach udział w niej wzięło 1693 placówek.
W tym roku akcja odbędzie się po raz szósty i mogą do niej przystąpić wszystkie szkoły
w Polsce. – W tej chwili mamy już zgłoszonych 237 placówek, ale ciągle czekamy jeszcze na chętnych, którzy chcą wspólnie z nami zorganizować święto szkolnej demokracji – mówi Michał Tragarz. Zadaniem szkoły jest przygotowanie demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Jakość wyborów jest najważniejsza, ponieważ od tego, w jaki sposób będą zorganizowane, zależy jaki stosunek wobec nich młodzi przyjmą w dorosłym życiu. Szkoły, które przystąpią do akcji, otrzymają zestaw materiałów o przygotowaniu wyborów krok po kroku, włączaniu uczniów w aktywność wyborczą, scenariusze lekcji
o wyborach.  - Wspólnie zmotywujemy uczniów do kandydowania, opracowania rzetelnych programów wyborczych – i przede wszystkim – świadomego głosowania – zachęca Michał Tragarz. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów