Resort oświaty przygotował nowe regulacje ws. przekazywania dotacji na podręczniki i materiały...
Monika Sewastianowicz
18.01.2017
Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka spotkała się z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec...
PAP
18.01.2017
Reforma oświaty nie likwiduje jednorazowych dodatków uzupełniających. MEN podczas prac...
Monika Sewastianowicz
18.01.2017
31 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego ujawni treść pytania, które ZNP chce zadać Polakom...
PAP
18.01.2017
Nowoczesna zorganizuje akcję informacyjną ws. referendum na temat reformy edukacji i zgłosi swojego...
PAP
17.01.2017
W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano we wtorek umowy na realizację projektu Szkoła...
PAP
17.01.2017
Ustawa budżetowa na 2017 r. przewiduje niewielkie podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której...
Monika Sewastianowicz
17.01.2017
Weszły w życie przepisy zmieniające dyplomy potwierdzające kwalifkacje rzemieślnicze. Dostosowano...
Monika Sewastianowicz
17.01.2017
Wspólny, polsko-niemiecki podręcznik do nauki historii został dopuszczony do użytku szkolnego we...
PAP
17.01.2017
Do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się dodatki motywacyjny i funkcyjny, nie wlicza się...
Joanna Lesińska
17.01.2017
To nie nauczyciel, a dyrektor będzie sprawdzał, czy kandydat przyjmowany do pracy nie był karany...
Monika Sewastianowicz
17.01.2017
Szefowa MEN Anna Zalewska umówiła się z wydawcami na randkę w ciemno; z niezrozumiałych powodów,...
PAP
16.01.2017
Związek Nauczycielstwa Polskiego nadal apeluje o wprowadzenie do ustawy zakazu przekazywania szkół....
Monika Sewastianowicz
16.01.2017
Będziemy wspierać każdy samorząd we wdrażaniu reformy oświaty - zapewnia minister edukacji Anna...
PAP
16.01.2017
Spoty w mediach oraz listy do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców - ruszyła...
PAP
16.01.2017
Samorządy mają niewiele czasu na przygotowanie uchwał ustanawiających nową sieć szkół. Termin...
Monika Sewastianowicz
16.01.2017
Noc liceów klasycznych zorganizowano we Włoszech z piątku na sobotę. Uczniowie z nauczycielami...
PAP
15.01.2017
W pięciu województwach w sobotę zaczynają się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za...
PAP
14.01.2017
Program LEX daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy dotychczasowym pulpitem startowym...
Redakcja Wolters Kluwer
13.01.2017
MENprzygotowało nowe rozporządzenie ws. dopuszczania podręczników elektornicznych. Zmieni ono...
Monika Sewastianowicz
13.01.2017
Władze miasta przedstawiły nową siatkę szkółJedno gimnazjum zniknie, a pozostałe 22 zostaną...
PAP
13.01.2017
Do egzaminów maturalnych pozostało nieco ponad 100 dni. Uniwersytet Śląski Maturzystów zaprasza...
PAP
13.01.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą uprawnień dla uczniów polskich szkół za granicą do...
PAP
13.01.2017
Jeżeli okres pięcioletniego powierzenia wykracza poza 31 sierpnia 2019 r.m ulegnie ono skróceniu -...
13.01.2017
Zdaniem Ministerstwa Rozwoju proponowana podstawa programowa do matematyki w klasach VII i VIII nie...
PAP
13.01.2017
Umożliwienie dzieciom dzieciom i nastolatkom obserwacji, w charakterze publiczności, rozpraw...
PAP
12.01.2017
Minister edukacji Anna Zalewska powierzyła Barbarze Rudzińskiej-Mękal pełnienie obowiązków...
PAP
12.01.2017
Posłowie litewskiej grupy parlamentarnej 3 maja, założonej dla rozwiązywania problemów mniejszości...
PAP
12.01.2017
Trwa sesja egzaminów zawodowych. Część pisemna dla wszystkich zdających odbędzie się 12 stycznia, a...
PAP
12.01.2017
Uczniowie, którzy nie usprawiedliwią nieobecności, muszą się liczyć z niższą oceną zachowania -...
PAP
12.01.2017