Realizatorem kampanii jest Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej. "W ramach programu wspieramy w zakresie zdrowia psychicznego przede wszystkim dzieci i młodzież, ale też rodziców, opiekunów i pedagogów" – powiedziała podczas spotkania inaugurującego prezes fundacji Małgorzata Nowicka.

Według inicjatorów programu konieczna jest zmiana perspektywy patrzenia na ochronę zdrowia psychicznego w szkole, tak, by program profilaktyki opierał się o spójne działania, skierowane do wszystkich grup zaangażowanych w proces wychowawczy.

"Konieczne jest również uświadomienie znaczenia problemu zaburzeń psychicznych u dzieci i walka ze stygmatyzacją, która prowadzi do ukrywania lub umniejszania znaczenia problemów psychicznych" – podkreślają organizatorzy.

W ramach programu przygotowano konferencje i szkolenia, które będą odbywać się w całej Polsce. "Do końca grudnia w ramach szkoleń przygotujemy ponad 3 tys. nauczycieli z polskich szkół do tego, aby mogli oni pracować nad profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" – powiedziała Nowicka.

Powstaną także m.in. e-booki poświęcone zdrowiu psychicznemu dla dzieci, rodziców i nauczycieli, filmy edukacyjne. Stworzony zostanie również 10-odcinkowy program internetowy, w którym wezmą udział postaci ze świata polskiej kultury. Celem tych publikacji jest upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz kształtowanie postaw i zachowań wspierających zdrowie psychiczne.

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej powstała w 2014 r. Jej celem jest zmienianie myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Obszary, którymi się zajmuje to m.in. nowe technologie, zdrowie psychiczne, wychowanie, profilaktyka uzależnień, rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.(PAP)