Związek Nauczycielstwa Polskiego nadal apeluje o wprowadzenie do ustawy zakazu przekazywania szkół....
Monika Sewastianowicz
16.01.2017
Będziemy wspierać każdy samorząd we wdrażaniu reformy oświaty - zapewnia minister edukacji Anna...
PAP
16.01.2017
Spoty w mediach oraz listy do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców - ruszyła...
PAP
16.01.2017
Samorządy mają niewiele czasu na przygotowanie uchwał ustanawiających nową sieć szkół. Termin...
Monika Sewastianowicz
16.01.2017
Noc liceów klasycznych zorganizowano we Włoszech z piątku na sobotę. Uczniowie z nauczycielami...
PAP
15.01.2017
W pięciu województwach w sobotę zaczynają się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za...
PAP
14.01.2017
Program LEX daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy dotychczasowym pulpitem startowym...
Redakcja Wolters Kluwer
13.01.2017
MENprzygotowało nowe rozporządzenie ws. dopuszczania podręczników elektornicznych. Zmieni ono...
Monika Sewastianowicz
13.01.2017
Władze miasta przedstawiły nową siatkę szkółJedno gimnazjum zniknie, a pozostałe 22 zostaną...
PAP
13.01.2017
Do egzaminów maturalnych pozostało nieco ponad 100 dni. Uniwersytet Śląski Maturzystów zaprasza...
PAP
13.01.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą uprawnień dla uczniów polskich szkół za granicą do...
PAP
13.01.2017
Jeżeli okres pięcioletniego powierzenia wykracza poza 31 sierpnia 2019 r.m ulegnie ono skróceniu -...
13.01.2017
Zdaniem Ministerstwa Rozwoju proponowana podstawa programowa do matematyki w klasach VII i VIII nie...
PAP
13.01.2017
Umożliwienie dzieciom dzieciom i nastolatkom obserwacji, w charakterze publiczności, rozpraw...
PAP
12.01.2017
Minister edukacji Anna Zalewska powierzyła Barbarze Rudzińskiej-Mękal pełnienie obowiązków...
PAP
12.01.2017
Posłowie litewskiej grupy parlamentarnej 3 maja, założonej dla rozwiązywania problemów mniejszości...
PAP
12.01.2017
Trwa sesja egzaminów zawodowych. Część pisemna dla wszystkich zdających odbędzie się 12 stycznia, a...
PAP
12.01.2017
Uczniowie, którzy nie usprawiedliwią nieobecności, muszą się liczyć z niższą oceną zachowania -...
PAP
12.01.2017
Zrywamy z odgórnie narzuconym podręcznikiem w klasach I-III, przywracamy możliwość wyboru...
PAP
12.01.2017
24 lub 25 stycznia wszystkie organizacje popierające zorganizowanie ogólnokrajowego referendum ws....
PAP
12.01.2017
Reforma oświaty wchodzi w życie - w środę Prawo oświatowe i przepisy je wprowadzające zostały...
PAP
11.01.2017
Dwa olsztyńskie gimnazja - nr 5 i 12 - zostaną przekształcone w nowe szkoły podstawowe, pozostałe...
PAP
11.01.2017
Reforma edukacji powinna zostać wdrożona jak najszybciej, brak jest w obecnej sytuacji podstaw do...
Monika Sewastianowicz
11.01.2017
Piątek, 13 stycznia, będzie prawdziwym świętem miłośników biologii. Ponad 20 ośrodków akademickich...
PAP
11.01.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 stycznia uznał, że odmowa zwolnienia muzułmańskich...
Katarzyna Warecka
11.01.2017
Trzeba zrobić wszystko, żeby powstrzymać reformę edukacji, dlatego przystępujemy do prac nad...
PAP
11.01.2017
Wdrażanie reformy oświaty wspierał będzie specjalny zespół w MEN, jego koordynatorem został...
PAP
10.01.2017
Kurator nie będzie wyznaczał miejsca odbywania stażu adaptacyjnego nauczyciela z zagranicy....
PAP
10.01.2017
Na znak protestu przeciwko wprowadzanej reformie oświaty w Zielonej Górze we wtorek niektórzy...
PAP
10.01.2017
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum...
PAP
10.01.2017