Obowiązujące przepisy u.p.o. zdają się ograniczać uczniom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom możliwość wyboru placówki edukacyjnej i zawężają uprawnienie do zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do tych placówek. 

Rzecznik zauważa, że brakuje wymagań dotyczących warunków, jakie muszą spełniać środki transportu, którymi uczniowie są dowożeni do szkół. 

- W każdym przypadku niedostosowanie pojazdu oraz niedostateczne kompetencje osób sprawujących opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami budzą poważne obawy o bezpieczeństwo przewożonych osób niepełnosprawnych. - podkreśla rzecznik w wystąpieniu i prosi o interwencję dotyczącą tej materii.