Niektóre proponowane zmiany mogą zniechęcać do podjęcia decyzji o rozpoczęciu ścieżki kariery edukacyjnej lub do jej kontynuowania - zauważa Biuro Analiz Sejmowych w opinii o zmianach w Karcie Nauczyciela, które wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Dłuższa ścieżka awansu i dodatek dla najlepszych...
Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny - drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog.

Wprowadzony zostanie też nowy dodatek – za wyróżniającą pracę, nazwany przez media "500 plus dla nauczycieli". Przysługiwał on będzie nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy.

...mogą działać demotywująco
"Proponowane zmiany znacznie wydłużają czas potrzebny do osiągnięcia najwyższego szczebla zawodowego, jakim jest nauczyciel dyplomowany." - zauważają sejmowi prawnicy - "Po drugie, likwidują lub ograniczają część przywilejów socjalnych, dedykowanych dla nauczycieli" - dodają.

Oznacza to, że młody nauczyciel będzie musiał pracować dłużej, aby osiągnąć najwyższy stopień awansu, nie mogąc specjalnie liczyć ani na ułatwienia, ani na nagrody za dobrą pracę.

"Przepisy wprowadzają dodatek za wyróżniającą naukę tylko dla nauczycieli dyplomowanych, co w przyszłości będzie prowadziło do zwiększenia rozwarstwienia dochodowego wśród nauczycieli i może działać demotywująco na młodych nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy będą otrzymywać ocenę wyróżniającą" - podkreślają prawnicy z Biura Analiz Sejmowych.

Sprawdź: awans zawodowy nauczycieli na nowych zasadach>>