31 podstawowówek z woj. śląskiego zgłosiło dotąd w Kuratorium Oświaty w Katowicach zamiar...
PAP
23.05.2017
Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie opieki stomatologicznej planowany jest...
PAP
23.05.2017
Maturzyści przystąpią we wtorek po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka włoskiego na poziomie...
PAP
23.05.2017
Podkowa Leśna - miasto-ogród należące do aglomeracji warszawskiej zwyciężyło w drugiej edycji...
PAP
22.05.2017
Zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie - pisze Anna...
Monika Sewastianowicz
22.05.2017
Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych....
PAP
22.05.2017
Blisko 250 szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło chęć udziału w pilotażu programu wspierania placówek...
PAP
22.05.2017
Nauczyciele nie mają narzędzi, które pozwalają identyfikować styl uczenia się u ucznia - pisze...
Monika Sewastianowicz
22.05.2017
Uczniowie z technikum we włoskim mieście Prato na tydzień oddali nauczycielowi swoje telefony...
PAP
22.05.2017
Uczniowie z ośmiu polskich liceów otrzymali w piątek w Warszawie Niemieckie Dyplomy Językowe...
PAP
21.05.2017
Śląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło w piątek kontrolę w Zespole Szkół nr 5 w Rybniku...
PAP
20.05.2017
Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydają korzystne dla samorządów wyroki w sprawie likwidacji sieci...
PAP
19.05.2017
Dyrektor gimnazjum musi tak zorganizować działanie placówki, aby również w okresie ferii czy...
Anna Dudrewicz
19.05.2017
Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku...
Krzysztof Lisowski
19.05.2017
Związek Polaków na Białorusi apeluje do prezydenta Aleksandra Łukaszenki o interwencję w sprawie...
PAP
19.05.2017
Książka Tomasza Garstki: Psychopedagogiczne mity, jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i...
19.05.2017
Maturzyści przystąpią w piątek po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na...
PAP
19.05.2017
Nie będzie gospodarczego rozwoju Polski, jeśli nie stanie na nogi szkolnictwo zawodowe -...
PAP
18.05.2017
Aż 62 proc. badanych uważa, że powinno się odbyć ogólnopolskie referendum w sprawie reformy...
PAP
18.05.2017
Porównywalność kwalifikacji zawodowych to wyzwanie XXI wieku, pracom nad nią musimy nadać tempo i...
PAP
18.05.2017
Przedszkole daleko od domu i likwidacja pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci to skutki...
PAP
18.05.2017
Jeszcze w tym miesiącu na poznańskim Umultowie rozpocznie się budowa szkoły dla 600 uczniów oraz...
PAP
18.05.2017
Zmiany ustrojowe wymuszają na dyrektorach podjęcie często niełatwych decyzji kadrowych - cenna...
18.05.2017
Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z...
PAP
18.05.2017
Ponad 84 proc. gimnazjów w woj. śląskim będzie po wprowadzeniu reformy edukacji funkcjonować jako...
PAP
17.05.2017
MEN chce wprowadzić ograniczenia dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Mają być udzielane...
17.05.2017
Minister edukacji Anna Zalewska odznaczyła medalami Komisji Edukacji Narodowej osoby, które 5 lat...
PAP
17.05.2017
Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji...
PAP
17.05.2017
Chaos, jaki powstał przy okazji wprowadzania reformy przyczynił się do tego, co zaszło w Gdańsku -...
Monika Sewastianowicz
17.05.2017
Z powodu rozpylenia gazu pieprzowego, z opóźnieniem rozpoczęła się we wtorek matura z geografii w...
PAP
17.05.2017