Szkoły muszą podać do publicznej wiadomości listę przyjętych uczniów. Nie oznacza to bynajmniej, że mogą ją publikować w internecie. Podobnie jest z innymi danymi osobowymi - w tym ze zdjęciami uczniów na szkolnych stronach.

 

RODO nie zakazuje sprawdzania obecności>>

 

Zakaz publikacji list przyjętych uczniów

Ustawa Prawo oświatowe jasno przesądza, że po przeprowadzeniu rekrutacji listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów oraz wynik zawiesza się w widocznym miejscu na terenie placówki. RODO nic w tej kwestii nie zmienia. Natomiast nie ma możliwości opublikowania takiej listy w internecie. Nie zmieni tego nawet uzyskanie zgody na udostępnienie danych.

 

Chociaż to, jakie dane zbiera się, prowadząc rekrutację, wynika właśnie z ustawy, szkoła i tak musi poinformować kandydatów lub ich rodziców o tym, jak przetwarzane będą dane. Sposób spełnienia obowiązku informacyjnego jest dowolna.
 

Wdrażanie RODO w placówkach oświatowych - obowiązki dyrektora>>
 

Zgodę na publikację można wycofać

Szkoła nie może sama z siebie udostępniać wizerunku ucznia na stronie internetowej, nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej. Można to zrobić tylko po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej na upublicznienie wizerunku. Zgoda ta jednak nie może być ogólna, lecz precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Powyższy przepis nakłada na administratora obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, o tym prawie zanim wyrazi zgodę - musi być to tak samo łatwe jak jej wyrażenie.


Można zamieścić niektóre zdjęcia z imprezy

Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie trzeba mieć zgody na rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Jeżeli zdjęcie spełnia te kryteria, to zgoda uwidocznionych na nich osób lub rodziców tych osób nie jest konieczna. A zatem możliwe jest rozpowszechnianie zdjęć z zabaw szkolnych, wycieczek, na których sylwetka stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu.

 

Informacja o zastępstwie tylko w pokoju nauczycielskim>>